Nacontroles borstkanker minder lang nodig

0
553

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Noord-Amerika en West-Europa. De overleving van patiënten met borstkanker is in de loop van de tijd aanzienlijk verbeterd. De overleving na vijf jaar is gestegen van 75% in 1970 tot 89% in 2000. Inmiddels kan borstkanker worden beschouwd als een chronische ziekte, die zelfs pas terug kan keren na 20-30 jaar.

Promovenda Wenli Lu bracht in kaart hoe op de individuele patiënt toegesneden plannen voor nazorg de kans op overleving verder kunnen vergroten en de zorgkosten kunnen terugdringen. Uit een door Lu uitgevoerde meta-analyse blijkt dat vroege detectie van terugkerende tumoren met regelmatige mammografie de kans op overleving vergroot. Dit bevestigt de aanpak zoals voorgeschreven in diverse internationale richtlijnen. Wel blijkt dat in 30 tot 40 procent van de onderzochte gevallen de mammografie onvoldoende wordt gebruikt bij routinecontroles.

Een door Lu ontwikkeld model laat zien dat het verantwoord is patiënten minder lang te laten terugkomen voor een jaarlijkse controle in het ziekenhuis dan richtlijnen voorschrijven. In plaats daarvan kan een regelmatige mammografie worden uitgevoerd bij het bevolkingsonderzoek op borstkanker, of kan de huisarts deze zorg op zich nemen. De zorgkosten kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen, terwijl de kans op overleving hetzelfde blijft.

Wenli Lu (Hebei, China, 1975) verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Inmiddels werkt ze als docent en onderzoeker aan de universiteit van Tianjin, China, waar ze ook voor haar komst naar Groningen werkte.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. W. Lu
Proefschrift: Effectiveness of long-term follow-up of breast cancer
Promotor(s): prof.dr. G.H. de Bock, prof.dr. T. Wiggers
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 11 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen