Nachtmerries en chronische slapeloosheid te halveren met zelfhulptherapie

Nachtmerries en chronische slapeloosheid (insomnie) kunnen effectief behandeld worden met zelfhulptherapie. Dit blijkt uit het proefschrift van Jaap Lancee, die 15 april 2011 aan de Universiteit Utrecht promoveert op dit onderwerp. Vanwege de lage kosten en het laagdrempelige karakter is de zelfhulpmethode voor mensen met nachtmerries of chronische slapeloosheid veelbelovend.

Zelf aan de slag
Ruim 1200 deelnemers meldden zich online aan voor het onderzoek van Lancee. Zij volgden een (digitaal) werkboek voor nachtmerries of insomnie. Aan de hand van het werkboek voerden de deelnemers thuis denk- en doe-oefeningen uit. “We zijn blij verrast over het resultaat”, aldus Lancee. “Bij de mensen met nachtmerries nam het aantal nachtmerries met de helft af. Bij de slapelozen verdween de slaapstoornis insomnie bij 40-50% van de deelnemers.”

Aandacht voor slaap
Het aanpakken van deze slaapstoornissen is belangrijk: 10-15% van de bevolking heeft last van insomnie en 2-5% heeft last van nachtmerries. Beide slaapstoornissen hebben negatieve gevolgen: mensen slapen slecht, zijn snel geïrriteerd of voelen zich beperkt in hun dagelijks functioneren. Toch is er weinig aandacht voor in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanwege de lage kosten en hoge gebruiksvriendelijkheid kan de zelfhulpmethode een oplossing zijn.

Wakkerliggers gezocht
Slaaponderzoeker Jaap Lancee: “De zelfhulpmethodes voor nachtmerries en insomnie zijn effectief, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds mensen die niet voldoende opknappen. In de komende jaren gaan we hard aan de slag om het online werkboek voor insomnie te verbeteren door er professionele persoonlijke begeleiding aan toe te voegen”. Lancee heeft hiervoor, in samenwerking met prof. dr. Jan van den Bout en prof. dr. Marjolijn Sorbi, beiden werkzaam aan de Universiteit Utrecht, financiële steun gekregen van het Fonds Psychische Gezondheid en van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Met deze steun wordt een geavanceerde webapplicatie voor insomnie ontwikkeld en getoetst. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via www.insomnie.nl.

Het proefschrift ‘ Cognitive-Behavioral Self-Help Treatment for Nightmares and Insomnia’ van Jaap Lancee (Universiteit Utrecht) is op te vragen via info@gezondheidskrant.nl o.v.v. Proefschrift / Jaap Lancee.

Meer informatie: www.nachtmerries.orgwww.insomnie.nl

Plaats een reactie