Naast meer handen, graag ook meer brein aan het bed

0
661

Prof. dr. Wilco Achterberg zou graag zien dat innovaties in de zorg sneller geïmplementeerd worden. Hij zegt dat vrijdag 23 september 2011 in zijn oratie ‘Verbinden in de ouderengeneeskunde’ bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Zorg is mensenwerk, en warmte en persoonlijke aandacht zijn daarbij van het grootste belang. Maar daarnaast moeten we nieuwe manieren vinden om de zorg te verbeteren, zodat we ook een goede oude dag voor de meest kwetsbaren kunnen garanderen. Dat zegt prof. dr. Wilco Achterberg in zijn intreerede als hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde in het LUMC.

Volgens Achterberg investeren we te weinig in vernieuwing en verbetering van de zorg voor de meest kwetsbaren. “Van het hele budget dat voor het onderzoek in de geneeskunde wordt gereserveerd, komt maar één zestiende deel ten goede aan de langdurige zorg voor hulpbehoevende ouderen.”

De innovaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek in UMC’s vinden hun weg naar de overige medische centra. “Maar deze structuur is in de langdurige ouderenzorg vrijwel niet aanwezig is. Daardoor worden innovaties vaak niet goed, of helemaal niet, geïmplementeerd en zeker ook niet goed geëvalueerd”, zegt Achterberg. Het wordt daarmee lastiger om te sturen op gezondheidsdoelen, zowel voor de individuele patiënt als voor groepen patiënten. Achterberg pleit dan ook voor meer budget om de verwetenschappelijking van deze sector mogelijk te maken. Hij vindt het dan ook zeer te betreuren dat het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat hiervoor ijvert, nu dreigt zijn subsidie te verliezen. Het programma heeft zijn nut bewezen, een vervolg is nodig. Vooral ook omdat de meeste kwetsbaren, zoals verpleeghuisbewoners, in een tweede ronde nog meer betrokken kunnen worden. “Naast meer handen, graag ook meer brein aan het bed!”