Naast hitteplan ook smogplan nodig

Veel mensen die de laatste dagen last hebben van geïrriteerde slijmvliezen wijten dat aan de droge, warme lucht. Goede kans dat de eigenlijke oorzaak de extreme smog is die deze dagen in Nederland hangt. Op meerdere plekken in Nederland wordt de alarmdrempel voor smog overschreden.

Om gezondheidsklachten te voorkomen vindt Milieudefensie het belangrijk dat mensen tijdens een periode met smog tijdig geïnformeerd en gewaarschuwd worden met een smogplan.

Smogplan
Om gezondheidsschade door smog te voorkomen is een smogplan nodig, volgens Milieudefensie. Hierin moeten allereerst maatregelen genomen worden om smog te voorkomen en de lucht het gehele jaar door gezonder te maken. Als toch smog ontstaat, moeten mensen eerder gewaarschuwd worden wat te doen. Voor dit moment is het voor iedereen beter om inspanning buitenshuis zo veel mogelijk te beperken. Voor de wielrenners van de tour is dat geen optie. Zij moeten zaterdag in zwaar vervuilde lucht fietsen. Ook mensen die dit weekend gaan sporten of een van de vele muziekfestivals bezoeken zullen last hebben van de smog.

Smogwaarschuwing
De Kamer heeft vorig jaar al besloten om de smogwaarschuwing te verbeteren, maar dit plan is nog niet uitgevoerd. De Nederlandse overheid verzet zich tegen strenger Europees luchtkwaliteitsbeleid, dat smog in de toekomst kan voorkomen.

Over smog bestaan nogal veel misverstanden. We halen de belangrijkste uit de lucht:

Alleen in steden heb je last van smog. Niet waar. Juist op het platteland kan de luchtvervuiling erg hoog oplopen tijdens periode van smog. Smog ontstaat als uitlaatgassen onder invloed van UV-straling een schadelijk mengsel van ozon en fijnstof vormen. Het blijft als een dikke laag in de lucht hangen als het weinig waait en verspreidt zo over het hele land. Op dit moment worden de hoogste waarden gemeten in Brabant, Limburg, Gelderland en delen van Overijssel.

Smog is alleen erg voor mensen met luchtwegklachten. Ook niet waar. Deze dagen piekt de ozonconcentratie op verschillende plaatsen in Nederland boven de 240 µg/m³. Dit is de Europese alarmdrempel. Boven dit niveau wordt er in Nederland gesproken van ernstige smog en kunnen er gezondheidsrisico’s voor de gehele bevolking optreden. De meeste mensen ervaren dit als geïrriteerde slijmvliezen, zeker op het moment dat ze fysiek actief zijn. Voor mensen met luchtwegklachten zijn de huidige concentraties zeer schadelijk. Zij moeten vaak hun medicatie opvoeren en volledige rust houden. Tijdens en vlak na smog-episoden is een piek te zien in ziekenhuisopnamen en sterfgevallen.

Als we nu allemaal de auto laten staan neemt de smog af. Lokaal heeft dit op de korte termijn helaas weinig effect: de smog hangt er nu en zal nog wel even blijven hangen. Op de lange termijn is het heel belangrijk om te voorkomen in plaats van te genezen. Dat betekent minder uitstoot van luchtvervuiling door verkeer en industrie, zodat smog geen kans meer krijgt om te ontstaan.

Meer informatie
– RIVM: Smog kan vanaf 1 juli tot extra luchtwegklachten leiden

Plaats een reactie