Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht mee!

Maandag 14 november 2011 start de publiekscampagne Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medicatieoverzicht mee. Deze campagne wijst patiënten op de mogelijkheid om, voordat ze naar het ziekenhuis gaan, bij hun apotheek een medicatieoverzicht te halen.

De campagne is onderdeel van de patiëntveiligheidsweek, die van 14 november tot 18 november wordt gehouden. Ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers en trombosediensten geven in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, het startsein voor deze publiekscampagne. Elske Engel, ziekenhuisapotheker in ZGT: ‘Dit is dé manier voor de behandelend arts en het ziekenhuis om via de patiënt te weten te komen welke geneesmiddelen de patiënt thuis gebruikt.’

De campagne stimuleert patiënten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun medicatieveiligheid. ZGT ondersteunt deze campagne en vindt het belangrijk patiënten te wijzen op de nieuwe richtlijn die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. ZGT heeft posters opgehangen en stelt flyers beschikbaar, in de poliklinieken en openbare ruimten. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van tijdige en juiste overdracht van medicatiegegevens in de zorgketen.

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo