Na ruim 8 jaar nieuwe Drank- en Horecawet

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet. Hiermee is een eind gekomen aan een discussie die bijna 9 jaar heeft geduurd. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij dat de wet erdoor is. ‘Alcoholgebruik op jonge leeftijd is echt schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Deze wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan en om de verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken.’

Ook Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie toont zich verheugd: ‘Deze wet draagt bij aan het terugdringen van alcohol gerelateerde overlast. Het is goed dat gemeenten straks zelf aan zet zijn om het toezicht op de Drank- en Horecawet uit te voeren. Lokaal hebben zij het beste zicht op de problemen en kunnen maatwerk leveren om deze problemen aan te pakken!’

In de nieuwe Drank- en Horecawet zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze alcohol in bezit hebben, zowel in de kroeg als op de openbare weg. Verkopers van alcohol krijgen te maken met een zogenaamde ‘3 strikes out’-maatregel. Dat betekent dat een alcoholafdeling (tijdelijk) kan worden gesloten als het bedrijf 3 keer wordt betrapt op verboden verkoop in 12 maanden tijd. Voor horeca en slijters kan in dat geval de vergunning worden geschorst of ingetrokken. De handhaving van de wet gaat over naar de gemeenten en kan daarmee veel gerichter worden ingezet.

De nieuwe wet betekent een forse reductie (37%) van onnodige administratieve lasten. Een belangrijke wijziging is een eenvoudiger vergunningstelsel voor horeca en slijterijen. Nu moet iedere nieuwe leidinggevende in de horeca of een slijterij een vergunning aanvragen. In de nieuwe wet kan deze persoon simpelweg gemeld worden. Ook kunnen gemeenten kiezen voor een gedigitaliseerd vergunningsysteem. De Drank- en Horecawet gaat vanaf 1 januari 2013 gelden.

Naast de maatregelen uit de wet zet minister Edith Schippers volop in op het weerbaar maken van jongeren. Op dit moment wordt al geïnvesteerd in schoolprogramma’s waarin jongeren leren wat de risico’s zijn van alcoholgebruik op (te) jonge leeftijd en wat voor impact dat heeft op de hersenen. Ook andere genotsmiddelen zoals roken en drugs komen daarbij aan de orde.

Daarnaast heeft de minister € 6 miljoen extra vrijgemaakt gericht op het bereiken en weerbaar maken van jongeren. Hiervoor wordt via social media kennis en informatie verspreid en zijn er aanvullende activiteiten gericht op school.

Plaats een reactie