Na infarct: behandeling met Epo lijkt hart te beschermen

Een behandeling met een hoge dosering Erytropoietine (Epo, de stof die in de wielrennerij zo omstreden is) heeft mogelijk een beschermende werking na een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Anne Belonje. Door toediening van Epo vermindert het aantal ongewenste voorvallen na een infarct, zo blijkt.

Het beschreven onderzoek betreft een studie uitgevoerd in meerdere Nederlandse ziekenhuizen. Hierbij werden in totaal 529 patiënten na een succesvolle dotterbehandeling voor een eerste hartinfarct behandeld met een eenmalige hoge dosering Epo. De pompfunctie werd zes weken na het infarct gemeten. Hoewel de pompfunctie niet significant beter was bij patiënten die met Epo werden behandeld, kwamen er bij deze groep minder ongewenste voorvallen voor. Deze conclusie is hoopgevend. De behandelmethode moet echter nog nader getoetst worden, voor ze op grote schaal kan worden toegepast.

Ook onderzocht Belonje het lichaamseigen Epo-gehalte en de oorzaken van bloedarmoede bij patiënten met hartfalen. Uit het onderzoek blijkt dat bij patiënten met hartfalen sprake is van verhoogde Epo-spiegels in het bloed. Bij deze patiëntengroep leidt een verhoogde Epo-spiegel tot verminderde levensverwachting. De hoogte van het Epo-gehalte lijkt niet zozeer te worden bepaald door de mate van bloedarmoede, zoals werd aangenomen, maar eerder door andere oorzaken zoals verhoogde ontstekingsfactoren.

Anne Belonje (Voorburg, 1978) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting en de Van Buchem Stichting.

Promotiegegevens
– Promotie: mw. A.M.S. Belonje, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Endogenous and exogenous erythropoietin in left ventricular dysfunction
– Promotor(s): prof.dr. D.J. van Veldhuisen, prof.dr. W.H. van Gilst, prof.dr. A.A. Voors
– Faculteit: Medische Wetenschappen
– Datum: 15 september 2010

Plaats een reactie