MyMigraine.nl – Migraine onder controle via onlinetraining

Zelf migraine te lijf gaan. Dat is het doel van een nieuwe onlinetraining, opgezet door psychologen aan de Universiteit Utrecht. De zogenoemde zelfmanagementtraining richt zich op de periode vóór een aanval om zo de aanval te verzachten of zelfs te voorkomen. De training is laagdrempelig en wordt geheel in eigen tijd en ruimte gevolgd via www.MyMigraine.nl.

Uit eerder onderzoek, waarbij de training als groepstraining is aangeboden, bleek dat bij 35% van de deelnemers het aantal aanvallen met minimaal de helft afnam. In het huidige onderzoek is gekozen voor een individuele aanpak: de begeleiding is minimaal. De patiënt doorloopt zelf de onlinecursus aan de hand van informatie, oefeningen en video’s van voorbeeldpatiënten.

Meer controle
De kern van zelfmanagement is dat de patiënt een actieve rol speelt in omgaan met de eigen aandoening. Bij migraine houdt dit in dat de patiënt inzicht krijgt in het verloop van een migraineaanval en handvatten verwerft om de naderende aanval te beïnvloeden. In de cursus MyMigraine wordt hiertoe allereerst ingegaan op symptomen en uitlokkers die de hoofdpijn voorgaan. Vervolgens leert men in te grijpen op de beginnende aanval door onder andere ontspanningsoefeningen toe te passen en te letten op leef- en denkgewoontes. Dit vergroot de zelfredzaamheid en zorgt ervoor dat de patiënt meer controle ervaart over de migraine.

2 miljoen patiënten
Bijna 2 miljoen mensen in Nederland kampen met migraine hoofdpijnen. Migraine is een neurologische aandoening die naast ernstige hoofdpijn ook gepaard gaat met symptomen als misselijkheid of overgeven en overgevoeligheid voor licht, geluid en beweging. Migraine dwingt in de meeste gevallen tot bedrust, wat van grote invloed is op werk- en privéleven. Desondanks blijkt er een hoge drempel te zijn voor migrainepatiënten om professionele hulp te zoeken. De behandeling is primair medicinaal. De behandeling kan echter ook gericht worden op de processen en uitlokkers die aan de aanval vooraf gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een zelfmanagementtraining.

De Utrechtse onderzoekers zijn nog op zoek naar deelnemers. Omdat de training in de onderzoeksfase verkeert, is deelname hieraan kosteloos. Op de website is te lezen wie voor de training in aanmerking komt.

Plaats een reactie