Muziek als medicijn

Mensen die een beroerte hebben gehad, krijgen in Tergooiziekenhuizen een gratis mp3-speler aangeboden. Twee uur per dag luisteren naar favoriete muziek heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op het herstel van beroerte. Tergooiziekenhuizen is het enige ziekenhuis in Nederland dat passieve muziektherapie inzet als aanvullende en optionele standaardtherapie in de acute fase van een beroerte. Het project is mogelijk gemaakt door een gift van Rotaryclub Huizen.

Invloed op kwaliteit van leven
Patiënten met een beroerte die passieve muziektherapie krijgen, spreken beter, bewegen beter en worden minder vaak depressief dan patiënten die dit niet krijgen. Dit blijkt niet alleen uit eigen ervaring in een pilotproject bij Tergooiziekenhuizen maar ook uit internationaal wetenschappelijk onderzoek . Muziek stimuleert zenuwbanen in de hersenen die anders ongebruikt blijven. Voorlezen heeft dit effect paradoxaal genoeg niet. Het effect is het grootst als de patiënt na de beroerte twee maanden lang elke dag een tot twee uur naar zijn of haar favoriete muziek luistert.

Groot effect voor een paar tientjes
‘Het brein heeft zo zijn eigen wegen als het om melodie en ritme gaat’, aldus Dr. Hans Carpay, neuroloog in Tergooiziekenhuizen. ‘Zo kan iemand met Parkinson soms niet lopen, maar wel dansen. Ook logopedisten gebruiken vaak zang om patiënten weer te leren spreken. Dat weten we al langer. Nieuw is dat we het nu toepassen in de acute fase van een beroerte. Met bewezen effect. En dat voor een paar tientjes.”

Rotaryclub Huizen
Rotaryclub Huizen heeft 10.000 euro geschonken voor dit project. Daar zijn heel wat mp3-spelers van aan te schaffen. De patiënten van Tergooiziekenhuizen, mogen hun mp3-speler na verblijf in het ziekenhuis houden.

Plaats een reactie