Multiresistente bacterie in Jeroen Bosch Ziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is afgelopen week bij 8 patiënten op de verpleegafdelingen Chirurgie (A7 Noord en Zuid) een multiresistente variant van de bacterie Klebsiella pneumoniae aangetroffen. Deze bacterie is niet gevoelig voor de meeste antibiotica.

Het ziekenhuis heeft direct de gebruikelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om geen enkel risico te lopen op verspreiding van de bacterie in het ziekenhuis, is besloten om deze week alle opgenomen en dialysepatiënten te onderzoeken.

Een aantal patiënten waarbij de bacterie is aangetroffen is weer naar huis. Voor de verpleegafdelingen Chirurgie gold een opnamestop. Eén van de twee afdelingen Chirurgie (A7 Noord) is inmiddels gedesinfecteerd en weer vrijgegeven voor de opname van nieuwe patiënten. De Inspectie voor de Volksgezondheid en de GGD zijn op de hoogte gebracht van de situatie.

De bacterie is op zich ongevaarlijk en mensen buiten het ziekenhuis kunnen drager zijn zonder er last van te hebben. Bij verzwakte mensen kan de bacterie infecties veroorzaken. In Nederland komt de multiresistente Klebsiella pneumoniae weinig voor.

Plaats een reactie