Multiple sclerosis en vitamine D

Multipele Sclerose (MS) is een ongeneeslijke, invaliderende ontstekingsziekte van de hersenen die vooral jongvolwassenen treft. In het begin van het ziekteproces is een belangrijke rol weggelegd voor specifieke afweercellen (T-cellen) die de hersenen aanvallen.

In experimenteel onderzoek remt vitamine D deze slechte T-cellen, wat mogelijk gunstig zou kunnen zijn voor MS patiënten.

Dit proefschrift laat zien dat MS patiënten met veel aanvallen van MS lagere vitamine D-waarden in het bloed hebben, evenals patiënten met een meer verstoorde balans tussen goede en slechte T-cellen. Het geven van extra vitamine D aan een kleine groep patienten was veilig en liet subtiele aanwijzingen zien voor een verbetering van deze balans.

Om dit effect verder te kunnen onderzoeken, is de SOLAR studie ontwikkeld. In deze eerste grootschalige klinische studie naar de effecten van vitamine D in MS krijgen 348 Europese MS-patiënten hoge doses vitamine D of placebo. De resultaten van de SOLAR studie kunnen leiden tot een uitbreiding van het tot op heden beperkte behandelarsenaal in MS.

Promotiegegevens
Promovendus: drs. Joost J.F.M. Smolders
Proefschrift: “Vitamine D as an immune modulator in multiple sclerosis”
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences / Universiteit Maastricht
Promotores: prof.dr. R.M.M. Hupperts; prof.dr. J.W. Cohen Tervaert
Co-promotor: dr. J.G.M.C. Damoiseaux.
Datum: Donderdag 12 mei 2011, 14.00 uur

Plaats een reactie