MST Centrum voor continue glucose meting voor diabetes patiënten

De afdeling interne geneeskunde van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente ontvangt de afgelopen maanden vragen van diabetes patiënten over eventuele mogelijkheden voor het toepassen van continue glucosemeting (CGM).

Het is voor mensen met diabetes belangrijk dat ze zelf hun bloedsuikerspiegel op peil houden. Dat verkleint namelijk de kans op complicaties. Standaard controleren patiënten hun bloedglucose met een vingerprik.

Deze methode biedt veel mensen voldoende mogelijkheden, maar heeft ook zijn beperkingen, want het zijn slechts ‘momentopnames’. Voor specifieke groepen mensen met diabetes mellitus type 1 (en in relatie tot zwangerschap ook diabetes mellitus type 2) is het erg belangrijk dat zij voortdurend inzicht hebben in hun bloedglucosewaarden.

Het gaat dan met name om patiënten die hypo’s niet tijdig voelen aankomen en last hebben van onverklaarbare sterk wisselende glucosewaarden. Real Time Continue Glucose Monitoring (RT-CGM) biedt de mogelijkheid om bloedglucosewaarden goed in de gaten te houden. Dit apparaat meet namelijk elke 5 minuten de hoeveelheid glucose onder de huid (subcutaan weefsel). En dat is een goede maat voor de hoeveelheid glucose in het bloed.

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Enschede is, als centrum voor continue glucosemeting, gestart met de behandeling van patiënten. Het gaat om patiënten die voldoen aan de landelijke criteria die door de Nederlandse diabetes federatie zijn opgesteld (Indicatiecriteria NDF voor vergoeding RT-CGM, www.diabetesfederatie.nl).

De afspraken over vergoeding door zorgverzekeraars zijn nagenoeg afgerond, vandaar dat MST niet langer wacht met het toepassen van deze voor diabetes patiënten zo belangrijke en innovatieve behandelmethode. De belangstelling is groot, en MST verwacht iedere maand 5 nieuwe patiënten te kunnen voorzien van CGM.

Plaats een reactie