MSdagboek wint prestigieuze Spider Award 2010

Het MS-dagboek, een gezamenlijk project van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en softwarebedrijf Curavista heeft op 9 november 2010 de prestigieuze Spider Award gewonnen. Dit is een prijs van ICTzorg en OIZ (vereniging van organisaties voor ICT in de zorg) voor het meest innovatieve en doelmatige ICT-project in de zorg. Het project is een initiatief van het MS-centrum in het MCL.

Het MS-centrum van het MCL leverde de vakinhoudelijke input voor het MS-dagboek, dat door Curavista is vertaald in een gemakkelijke ICT-toepassing. Verpleegkundig consulent Ytsje Dijkstra van het MCL stond mede aan de wieg van het prijswinnende project. ‘Het is voor ons en voor de MS-patiënt gemakkelijk. Doordat de patiënt thuis het dagboek invult, kunnen we op het spreekuur alles zien wat aandacht nodig heeft.’ Een onderdeel van het MSdagboek is het E-consult. Via een beveiligde mailverbinding kunnen patiënten hun vragen direct aan het MS-centrum in het MCL voorleggen. Dijkstra verwacht dat het dagboek er op termijn toe kan leiden dat MS-patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeven komen. Ytsje Dijkstra ervaart dat veel patiënten enthousiast zijn over het gebruik van MSdagboek.

De toepassing MSdagboek is gemakkelijk te koppelen met andere ‘dagboeken’ van Curavista. Ytsje Dijkstra: ‘Bij MS-patiënten komen nogal eens blaasproblemen voor. We kunnen het MSdagboek gemakkelijk koppelen met het mictiedagboek dat de patiënt bijhoudt. Dan hebben we met een paar dagen tijd een goed beeld van de plasproblemen en kunnen daar ook weer goed op inspelen.’

Juist de flexibele opzet van MSdagboek was voor de jury reden om de prijs toe te kennen. ‘Het is zo ontworpen dat ook andere ziekenhuizen er gemakkelijk mee kunnen werken,’ aldus projectleider Esther van Noort van Curavista. ‘Het is ook gemakkelijk te koppelen aan andere toepassingen. De samenwerking met het MCL was heel plezierig. De medische inbreng van het MCL en onze technische inbreng hebben er samen iets moois van gemaakt. Het MSdagboek is nu al in gebruik in ziekenhuizen in Alkmaar en Gouda, binnenkort ook in Breda en meer ziekenhuizen hebben belangstelling getoond.’

Curavista richt zich op het bevorderen van de interactie tussen patiënt en behandelaar. Doel daarbij is de patiënt een actieve rol en verantwoordelijkheid te geven bij de behandeling. Door het verbeteren van de kennis over de aandoening, de factoren die de aandoening beïnvloeden en door inzicht te geven in de effecten die de behandeling bij hen individueel sorteert.

Het multidisciplinaire MS-centrum in het MCL streeft naar een grondige diagnose en waar mogelijk behandeling. Het nieuwe centrum ondersteunt en begeleidt de patiënt ook in het ziekteproces. Het team van het MS-centrum bestaat uit een neuroloog, verpleegkundig consulent, verpleegkundig specialist io, maatschappelijk werker, neuropsycholoog en een revalidatiearts. Daarnaast kan het MS-centrum een beroep doen op andere specialismen binnen het MCL.

Plaats een reactie