MS en vermoeidheid: Uitzicht op persoonsgerichte behandeling

Tachtig procent van de MS-patiënten kampt met vermoeidheid. De oorzaak is onzeker. Wel is duidelijk dat cognitief gedragsmatige interventie, conditietraining en energiemanagement verbetering kunnen brengen. Maar omdat deze interventies vaak in combinatie worden aangeboden, is nog onbekend wat elk van de drie maatregelen bijdraagt tot vermindering van de klachten. VUmc, Erasmus MC en UMC Utrecht proberen dit vraagstuk de komende vier jaar te ontrafelen. Revalidatiearts dr. Vincent de Groot hoopt dat dit ook kennis voor persoonsgerichte behandeling oplevert.

Multiple sclerose tast het centraal zenuwstelsel aan. Hoe dit gegeven vaak samenhangt met vermoeidheidsklachten is onduidelijk. ‘Het kan zijn dat beschadigingen aan het brein het zenuwstelsel harder laten werken en dat dit vermoeidheid veroorzaakt’, zegt De Groot. ‘Een andere theorie schrijft de vermoeidheid toe aan chronische ontstekingen, vergelijkbaar met reuma. De derde mogelijke verklaring ligt in door MS veroorzaakte ontregeling van bepaalde hormonen.’

Lees verder op de website van VU medische centrum: MS en vermoeidheid – Uitzicht op persoonsgerichte behandeling

Plaats een reactie