MS-Centrum start onderzoek cannabisproducten bij MS-patiënten

Binnenkort start de afdeling neurologie van het VU medisch centrum in Amsterdam een eerste onderzoek naar de effecten van cannabis (marihuana) bij patiënten met multiple sclerose (MS). Er zijn aanwijzingen dat cannabisproducten zouden kunnen bijdragen aan verlichting van klachten en symptomen die kunnen optreden in het beloop van MS. De voornaamste redenen voor gebruik door MS-patiënten zijn o.a.: spierstijfheid, spierkrampen, pijn, trillen en verbetering van het algeheel welbevinden. Hoewel 5 % van de patiënten met MS reeds met enige regelmaat cannabis gebruikt is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de medische toepassing van deze producten bij MS-patiënten verricht. Een onderzoeksgroep van 16 MS-patiënten, met als voornaamste klacht spasticiteit, zal gedurende 20 weken deelnemen aan een studie waarin de veiligheid, verdraagzaamheid en effectiviteit van 2 verschillende cannabisproducten in capsulevorm zal worden onderzocht.

De werkzaamheid van Marinol®, een synthetische vorm van de belangrijkste actieve component van cannabis, en de werkzaamheid van Cannador®, een plantaardig product speciaal voor medisch gebruik gewonnen uit de plant Cannabis Sativa, zal met elkaar en met een placebo worden vergeleken.

Patiënten zullen gedurende de studie uitgebreid lichamelijk worden onderzocht en neurologisch getest. Bovendien zullen vragenlijsten worden afgenomen en vindt laboratoriumonderzoek plaats. Het onderzoek wordt ‘dubbelblind’ uitgevoerd. Dit betekent dat de patiënt noch de arts tijdens het onderzoek zal weten in welke volgorde de patiënt met de middelen of placebo zal worden behandeld. Dit om uiteindelijk de resultaten zo objectief mogelijk te kunnen duiden. Om deze reden zullen tussentijds geen uitkomsten van het onderzoek openbaar gemaakt kunnen worden.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder leiding van prof. dr. C.H. Polman, in samenwerking met het TNO Preventie en Gezondheid te Leiden, de firma Fagron te Rotterdam, en de ‘Society for Oncological and Immunological Research’ te Berlijn, Duitsland (prof. dr. R.W. Gorter). Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het MS-Centrum, het in 1998 van start gegane samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum en TNO Preventie en Gezondheid.

De eerste resultaten van het onderzoek worden op zijn vroegst eind 2000 verwacht.

Plaats een reactie