Door nieuwe MRI snellere uitslag Borstkankeronderzoek

Sinds kort heeft het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) een nieuwe tweede MRI, waardoor de uitslag van het borstkankeronderzoek sneller beschikbaar is. De wachttijd voor een MRI van de borsten, van twee weken, komt hiermee te vervallen, waarmee het recent verkregen keurmerk van het ‘roze lintje’ eer wordt aangedaan.

Begin januari ontving het Mammateam van het SLAZ van de Borstkankervereniging Nederland dit roze lintje vanwege de zeer goede kwaliteit van de behandeling van borstkanker.

De roze lintjes zijn een initiatief van de Landelijke Monitor Borstkankerzorg, dat gefinancierd is door o.a. de Stichting Pink Ribbon. Deze Borstkankermonitor van de Borstkankervereniging Nederland geeft patiënten inzicht in hoe de borstkankerzorg in een ziekenhuis is georganiseerd, hoe andere patiënten de zorg ervaren en of het voldoet aan de 18 kwaliteitscriteria van de Borstkankervereniging. In de monitor zijn de ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria met een lintje gemarkeerd. Het kan de patiënt ondersteunen om, samen met de huisarts, een gemotiveerde keuze te maken voor een ziekenhuis.

Wanneer bezoekers het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis selecteren kunnen zij bijvoorbeeld zien dat alle benodigde onderzoeken op de eerste dag worden uitgevoerd, er de mogelijkheid is voor een directe borstreconstructie, de wachttijden kort zijn en de aanwezigheid van de juiste voorzieningen, waaronder de psychosociale begeleiding, zeer goed scoort.

Mammapoli
De Mammapoli van het SLAZ bestaat al meer dan 10 jaar in Nederland. De persoonlijke aanpak, korte wachttijden, moderne apparatuur, snelle diagnose en het gespecialiseerde Mammateam zorgen ervoor dat de patiënten de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Patiënten kunnen snel terecht als zij zich zorgen maken, omdat mammacareverpleegkundigen tegenwoordig 4 dagen in de week poliklinisch beschikbaar zijn, vertelt dr B.C. Vrouenraets, chirurg. Als de huisarts een patiënt verwijst voor onderzoek heeft deze vaak binnen twee tot maximaal binnen vijf werkdagen een afspraak op de mammapoli. Het onderzoek naar de afwijking in de borst vindt plaats met behulp van de modernste technieken. Op de biopsietafel kan verdacht weefsel op een voor de patiënte comfortabele manier zeer nauwkeurig worden gepuncteerd, soms kan een weefselbiopt met behulp van echografie of mammografie worden genomen.

Bij een punctie krijgen patiënten nog dezelfde dag de uitslag, bij een weefselbiopt duurt dit twee werkdagen; de nieuwe MRI-scanner kan bepalen of een bortsparende operatie mogelijk is. Als het nodig is kan er binnen twee weken worden geopereerd. Gedurende dit traject worden patiënten besproken binnen het multidisciplinaire overleg met de medisch oncoloog en de radiotherapeut en intensief begeleid door de mammacareverpleegkundigen, waarbij er speciale aandacht is voor psychosociale aspecten (met behulp van de ‘Lastmeter’) en werkhervatting.

Plaats een reactie