MRI-onderzoek naar hersenmechanismen bij oorsuizen

Mensen met tinnitus (oorsuizen) hebben last van een piep in de oren die andere mensen niet horen. Steeds meer jonge mensen hebben dit, vaak als gevolg van te luide muziek.

Ears

UMCG-promovendus Kris Boyen heeft laten zien dat tinnitus is geworteld in een netwerk van hersengebieden en dat niet alleen het gebied dat geluid verwerkt (de auditieve hersenschors) erbij betrokken is.

Boyen voerde MRI-studies uit bij mensen met tinnitus. Zij onderzocht zowel de structuren in de hersenen, als de functies van hersengebieden. Zij stelt vast dat tinnituspatiënten meer grijze massa hebben in de auditieve hersenschors, maar ook in andere gebieden van het brein. De grijze massa is verantwoordelijk voor de verwerking van informatie.

Ook heeft Boyen een link gelegd tussen het hebben van tinnitus en het abnormaal functioneren van de thalamus. In een eerste studie vond zij een zwakkere functionele verbinding tussen de auditieve hersenschors en de hersenstam. In een vervolgstudie kon ze geen luidheidsafhankelijke activatie in de thalamus vinden, maar wel in de auditieve hersenschors en de hersenstam. Beide resultaten kunnen geïnterpreteerd worden als het abnormaal functioneren van de thalamus bij tinnituspatiënten. Boyen stelt dat de resultaten van haar onderzoek ons een stap dichter bij begrip van het ontstaan van tinnitus brengen.

Kris Boyen (België, 1986) studeerde Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven in België. Haar onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Healthy Ageing and Communication’ bij de afdeling KNO van het UMCG en werd uitgevoerd in het kader van onderzoeksinstituut BCN. Het onderzoek werd gefinancierd door The American Tinnitus Association, de Heinsius Houbolt Foundation en NWO. Boyen werkt als onderzoeker bij de afdeling KNO van het UMCG en is als docent verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Promotie
Promovendus: mw. K. Boyen,
Proefschrift: Tinnitus. An MRI study on brain mechanisms
Datum: 09 januari 2013

Plaats een reactie