Movir introduceert Elestia, veerkrachtige coaching

Onder de naam Elestia presenteert arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir per 1 januari 2012 een vernieuwde, onafhankelijke coaching & counselingdienst. Movir-verzekerden en inwonende gezinsleden kunnen hier op ieder moment kosteloos gebruik van maken.

Uitgebreide dienstverlening
Al jaren maakt externe coaching & counseling deel uit van de preventie van Movir. Met Elestia heeft zij deze service verder uitgebreid. Mede uit eigen ervaringen met preventie en re-integratie leerde Movir dat een vaste contactpersoon bijdraagt aan kwaliteit. Vandaar dat Elestia een unieke dienst heeft, dedicated support(R): Als één begeleidingsgesprek niet volstaat, is een vaste coach of counselor twee maanden lang beschikbaar per telefoon, sms en/of e-mail.

Actieve nazorg
Een andere learning uit de eigen dienstverlening is het voorkomen van terugval. Daarom biedt Elestia een zogenaamde ‘actieve nazorg’. Na 6 maanden en een jaar neemt de coach of counselor contact op om ontwikkelingen te bespreken en tips en handvatten aan te reiken. Dit is een effectieve manier om terugval te voorkomen en langdurig resultaat te bereiken.

Vraagstukken
Movir directeur Louis van Drunen: “Iedereen loopt in zijn leven tegen vraagstukken aan. Dan kan het verhelderend zijn om deze kwesties met een ander te bespreken. Vaak met iemand in je naaste omgeving. Soms heb je echter behoefte aan een onafhankelijk en professioneel klankbord. Elestia is speciaal ontwikkeld voor Movir-verzekerden die een coach of counselor willen inschakelen, onafhankelijk van Movir, de eigen huisarts of werkgever.” De dienstverlening van Elestia bestrijkt uiteenlopende thema’s als maatschapkwesties, privé-werkbalans, conflicthantering, gezondheidsvragen en vragen rondom ouderschap & gezin.

Onafhankelijkheid gewaarborgd
De dienstverlening van Elestia is strikt vertrouwelijk en wordt uitgevoerd door MentaVitalis. Deze coaching & counselingspecialist heeft 10 jaar ervaring met begeleiding bij uiteenlopende vraagstukken en het ondersteunen van persoonlijke groei.

Preventieplatform
Arbeidsongeschiktheidsspecialist Movir hecht veel belang aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Zoveel dat zij vorig jaar preventie heeft opgenomen in haar voorwaarden van verzekering. Ook heeft zij een eigen Platform Preventie ingericht. Hierin kijken specialisten vanuit uiteenlopende disciplines naar mogelijkheden om preventie voor verzekerden naar een hoger platform te tillen.

Meer informatie op www.elestia.nl