Motivatie bij leefstijlverandering essentieel

Het ondersteunen van leefstijlverandering bij chronisch zieke patiënten staat in toenemende mate in de belangstelling. Motivatie van patiënten voor deze verandering is hierbij essentieel en vormt daarom een belangrijk aandachtspunt in de zorg.

Motivatie van patiënten als uitgangspunt voor leefstijlverandering vraagt om blijvende aandacht

Professionals raken meer en meer geïnteresseerd om Motivational Interviewing (MI, een van de toepasbare technieken daarbij) daartoe in te zetten en gezien de verwachting dat de toepassing ervan bijdraagt aan leefstijlverandering worden professionals in de zorg getraind in MI. De inhoud en duur van deze trainingen varieert echter sterk.

Een door het Maastricht UMC+ verricht onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Patient Education and Counseling, laat zien dat alleen voldoende investering in training, ondersteuning na afloop van de training en het meten van de toepassing van MI, voorwaarden zijn voor een geslaagde implementatie.

Motivational Interviewing is een sturende, persoonsgerichte gespreksstijl, bedoeld om verandering van gedrag te bevorderen. De zorgverlener ondersteunt de patiënt in het helpen verhelderen en oplossen van tegenstrijdige gevoelens ten opzichte van verandering.

Diabetes
Het onderzoek van het Maastricht UMC+ richtte zich op de implementatie van MI in een zorgprogramma voor mensen met diabetes mellitus (1). Diabetes (suikerziekte) is wereldwijd volksziekte nummer één aan het worden. In Nederland zijn er naar schatting nu ca. 1 miljoen mensen met diabetes. Per jaar komen daar ruim 70.000 mensen bij (NDF).

Randvoorwaarden
Het onderzoek laat zien dat professionals de basisvaardigheden en de grondhouding van MI snel leren na een intensieve training. Tevens blijkt echter dat langdurige ondersteuning na afloop van een training door middel van supervisie en feedback wenselijk is om het gebruik van specifieke vaardigheden te onderhouden. Bovendien blijven voor de blijvende toepassing van MI randvoorwaarden, zoals voldoende voorbereidingstijd voor consulten en geschikte rapportagesystemen, van belang zijn.

(1) van Eijk-Hustings Yvonne JL, Daemen Lianne, Schaper Nicolaas C, Vrijhoef Hubertus J.M. – Implementation of Motivational Interviewing in a diabetes care management initiative in the Netherlands in Patient Education and Counseling, 2011; 84:10-5.

Plaats een reactie