Monumenten in brand

Op dinsdag 20 maart 2012 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ‘Brand in Monumenten’, het symposium over brandveiligheid en monumenten.

Een actueel thema, gezien de recente branden in twee monumentale boerderijen in de Drentse gemeente Aa en Hunze. En de afgelopen twee jaar zijn er 77 branden in cultureel erfgoed geweest zoals kerken, een theater en vooral woonhuizen.

Tijdens dit symposium wisselen monumentenzorgers, gemeenteambtenaren en de brandweer kennis en ervaringen uit om met elkaar te zorgen dat brand zo min mogelijk vat krijgt op cultureel erfgoed. Vanwege de enorme belangstelling wordt op 17 april in het stadskantoor van Breda een tweede symposium georganiseerd.

Brandveiligheid en cultuurhistorische waarden lijken elkaar soms in de weg te staan. En hoewel brandpreventie in eerste instantie een verantwoordelijkheid is voor de monumenteigenaar, werken ook de brandweer, gemeenten en erfgoedinstellingen zoals de RCE op alle manieren mee aan het brandveiliger maken van gebouwd cultureel erfgoed.

Het symposium heeft drie subthema’s: brandpreventie, de brand en na de brand. Brandpreventie in het gerestaureerde Rijksmuseum wordt besproken vanuit zowel de erfgoedbeheerder als de brandweer. Een bewoner en een gemeenteambtenaar presenteren hun persoonlijke ervaringen met brand. Een brandweercommandant licht de uitgangspunten en de nieuwe benadering van de brandweer toe. Het derde deel gaat over acties na de brand zoals brandonderzoek en incidentenregistratie maar ook wordt door middel van een casus uitgebreid aandacht besteed aan de herbouw van een afgebrand monument.

Hanna Pennock, senior specialist Veilig Erfgoed van de Rijksdienst: ‘Het is belangrijk dat brandweer en cultureel erfgoed elkaar verstaan en samenwerken. De specifieke kennis van deze uiteenliggende sectoren moet bij elkaar gebracht worden.’

Fotobijschrift
Brand in het St.-Gregorklooster in Steyl, 2008. Foto: Heinz Helf.

Plaats een reactie