Monitoring hersendruk tijdens operaties

Nieuwe chirurgische behandelingen, zoals kijkoperaties in de hersenen, vereisen een goede bewaking van de hersendruk, zuurstofaanvoer en het fysiologische evenwicht. Anesthesioloog Alain Kalmar van het UMCG heeft een nieuwe methodologie ontwikkeld om de monitoring van deze parameters tijdens operaties aanzienlijk te verbeteren.

Tijdens kijkoperaties in de hersenen kan een verhoogde hersendruk optreden wat resulteert in acute bloeddrukeffecten. Dit zogenaamde Cushing reflex tijdens verhoogde hersendruk blijkt in de acute fase te bestaan uit een gecombineerde verhoging van de bloeddruk en een versneld hartritme (tachycardie).

Deze klinische bevindingen zijn vervolgens uitgebreid bestudeerd aan de hand van een diermodel. Hiermee zijn verschillende nieuwe methodes onderzocht waarmee het Cushing reflex kan worden gemeten en behandeld. De nieuwe methode om de hersen- en bloeddruk te meten tijdens hersenoperaties, die Kalmar voorstelt, is aanzienlijk nauwkeuriger dan de klassieke aanpak.

Alain Kalmar (Gent, België, 1975) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit in het Universitair Ziekenhuis Gent, het O.L. Vrouwziekenhuis Aalst en bij de afdeling Anesthesiologie en het Onderzoeksinstituut BCN van het UMCG.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. A.F. Kalmar
Proefschrift: Hemodynamic physiology during perioperative intracranial hypertension. Monitoring and therapeutic implications
Promotor(s): prof.dr. M.M.R.F. Struys, prof.dr. E.P. Mortier, prof.dr. A.R Absalom
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 27 april 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie