Monitor Fertiliteitszorg maakt kwaliteit vruchtbaarheidszorg transparant

Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, introduceert op 13 januari 2012 de Monitor Fertiliteitszorg. Met deze online applicatie wordt de fertiliteitszorg in Nederland in kaart gebracht en kunnen patiënten op basis van voor hen belangrijke criteria een weloverwogen keuze maken voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden.

Daarnaast kent Freya Pluimen toe aan ziekenhuizen die aan een aantal door Freya opgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Met de introductie van deze Monitor stelt Freya niet alleen de patiënt in de gelegenheid een bewuste keuze te maken, tegelijkertijd worden klinieken gestimuleerd de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren.

Weloverwogen keuze
De keuze voor de kliniek waar een paar met vruchtbaarheidsproblemen onderzoeken en eventuele behandelingen laat doen, wordt momenteel vaak niet bewust gemaakt. Men kiest in veel gevallen voor de dichtstbijzijnde kliniek. Met de komst van de Monitor Fertiliteitszorg kan men nu bewust kiezen voor de kliniek waar men behandeld wil worden. In de Monitor Fertiliteitszorg zijn alle klinieken in Nederland opgenomen die medische zorg bieden aan paren met een vruchtbaarheidsstoornis. Op basis van criteria die men zelf selecteert, wordt de patiënt een lijst geboden met ziekenhuizen waar men terecht kan. In dit resultatenscherm kan men er desgewenst nog voor kiezen (maximaal drie) ziekenhuizen in detail met elkaar te vergelijken.

Verbetering fertiliteitszorg
Freya is van mening dat de introductie van de Monitor Fertiliteitszorg leidt tot betere zorg aan patiënten met vruchtbaarheidsproblemen. Ook de beroepsgroepen ondersteunen dit initiatief en zijn betrokken geweest bij het vaststellen van de kwaliteitscriteria. De gehanteerde patiëntgerichte kwaliteitscriteria voor de toekenning van Pluimen zal fertiliteitsafdelingen uitdagen hun zorg zodanig in te richten dat aan de eisen voldaan wordt en zij de Pluim toegekend krijgen. Vanzelfsprekend is de patiënt hierbij gebaat.

Pluimen
Alleen de klinieken die voldoen aan specifieke, door Freya opgestelde kwaliteitscriteria, ontvangen een Pluim. Bij de ziekenhuizen staat daarnaast vermeld welk cijfer zij scoorden bij de Freya Awards enquête, het tweejaarlijkse onderzoek dat Freya verricht naar de patiënttevredenheid van de diverse fertiliteitsafdelingen binnen Nederland. Hiermee krijgt de gebruiker van de Monitor een goed beeld van enerzijds de ‘harde’, meetbare criteria en anderzijds de patiëntvriendelijkheid.

De Monitor Fertiliteitszorg is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest. Daarnaast hebben de diverse beroepsgroepen die betrokken zijn bij fertiliteit hun medewerking verleend aan de totstandkoming van deze monitor.

Freya heeft een subsidie ontvangen van Fonds PGO voor de ontwikkeling van de Monitor Fertiliteitszorg.

Freya heeft Pluimen toegekend aan onderstaande ziekenhuizen

AMC, Amsterdam Amsterdam
AZM, Maastricht Maastricht
Catharina ziekenhuis Eindhoven
Erasmus MC Rotterdam
Gelderse Vallei Ede
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
Groene Hart Ziekenhuis Gouda
Isala Klinieken Zwolle
Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch
LUMC, Leiden Leiden
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Gemini Ziekenhuis Den Helder
Reinier de Graaf Groep Delft
Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk
Scheper Ziekenhuis Emmen
St. Anna Zorggroep Geldrop
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
UMC Groningen Groningen
UMC St. Radboud Nijmegen
UMC Utrecht Utrecht
VU Medisch Centrum Amsterdam
Wilhelmina Ziekenhuis Assen Assen
Ziekenhuis Bernhoven Oss
Ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Zorggroep Noorderbreedte Leeuwarden
Medisch Centrum Kinderwens Leiderdorp

Plaats een reactie