“Monitor Duurzaam Nederland 2011 stimulans voor groene groei”

Het kabinet erkent en deelt de zorgen over financiële en sociale houdbaarheid van onze welvaart en over het milieu. “De Monitor Duurzaam Nederland 2011 maakt eens te meer duidelijk dat we serieus werk moeten blijven maken van investeren in innovatie en kennisontwikkeling en dat vergroening van onze economie nodig is om de zorgen ver onze welvaart het hoofd te bieden”, aldus staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) bij het in ontvangst nemen van de Monitor Duurzaam Nederland 2011. De ambitie is om in 2050 80 tot 95% CO2–reductie te realiseren.

De Nederlandse bodem, lucht en water zijn schoner dan twintig jaar geleden, zo blijkt uit de monitor. Emissies van zwaveldioxide, stikstofdioxide, ammoniak en fluorkoolwaterstoffen zijn aanzienlijk teruggedrongen. Desalniettemin teren we nog steeds in op het natuurlijk kapitaal voor toekomstige generaties.

Het kabinet wil serieus werk maken van ‘groene groei’, zo verklaarde Atsma: “Het uitgangspunt voor dit kabinet is een economische groei die het natuurlijk kapitaal van onze aarde niet uitholt, opdat huidige en toekomstige generaties in hun behoeften kunnen blijven voorzien. Daarvoor is het nodig dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zelf werk maken van ‘groene groei’ van de economie. Het rijk ondersteunt dit door voorwaarden te creëren, waardoor innovatie en duurzame bedrijvigheid tot bloei kunnen komen.”

Dat de oplossingen voor het slim combineren van economie en ecologie in de samenleving liggen, mag blijken uit tal van initiatieven die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reeds nemen. Op welke wijze het kabinet de ‘groene groei’ wil versterken, zal blijken uit de Duurzaamheidagenda en Green Deal, die het kabinet binnen enkele weken verwacht te presenteren.

Plaats een reactie