Mondhygiënist kan meer betekenen

De meeste mensen prefereren de tandarts nog steeds boven de mondhygiënist. Maar de mensen die naar de mondhygiënist gaan, blijven bij hem terugkomen.

Verzekerden vinden de zorg van de tandarts en mondhygiënist belangrijk. Bijna iedereen (97%) zonder kunstgebit staat ingeschreven bij een tandarts en een ruime meerderheid (77%) van de bevolking heeft een aanvullende verzekering voor ‘mondzorg’. De tandarts is bij iedereen bekend, maar slechts 37% van de bevolking (zonder kunstgebit) zegt ervaring te hebben met een mondhygiënist en 11% met een preventieassistent.

Mensen die naar de mondhygiënist gaan hebben een minder grote voorkeur voor de tandarts. Vooral voor het verwijderen van tandsteen en tandplaque, en periodieke controles vinden ze de mondhygiënist een goed alternatief. Dit blijkt uit onderzoek binnen het ConsumentenPanel Gezondheidszorg van het NIVEL, dat is uitgevoerd met subsidie van het Capaciteitsorgaan.

Verzorgd gebit
Het ministerie van VWS constateerde in 2000 dat de vraag naar mondzorg zal toenemen, doordat de bevolking tegenwoordig meer waarde hecht aan een verzorgd en gezond gebit en daardoor het eigen gebit tot op latere leeftijd zal behouden. Hierdoor kan het evenwicht tussen vraag en aanbod in de mondzorg verschuiven, wat vraagt om samenwerking en afstemming van taken tussen beroepsgroepen in de mondzorg. “Deze ontwikkeling zal echter niet snel doorzetten zolang slechts een minderheid van de bevolking naar de mondhygiënist gaat”, stelt NIVEL-onderzoeker Johan Hansen. “Wellicht verandert dit als tandartsen en mondhygiënisten zich meer samen op één locatie gaan vestigen.”

ConsumentenPanel Gezondheidszorg
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het ConsumentenPanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Dit panel verzamelt onder de algemene bevolking in Nederland informatie over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit circa 3.000 personen van 18 jaar en ouder.

Plaats een reactie