Mogelijkheden om milieuschade te beperken niet optimaal benut

In de afgelopen decennia heeft het vakgebied van de milieuwetenschappen zich wereldwijd sterk ontwikkeld. Daarbij is veel vooruitgang geboekt, het meest wat betreft technische oplossingen voor milieuvraagstukken.In de afgelopen decennia is ook in de omgang met het milieu veel veranderd.

Zo zijn in Nederland oppervlaktewater en buitenlucht schoner geworden, en hebben roofvogels en bloemen in de berm een comeback gemaakt. Daartegenover staan onder meer een forse Nederlandse bijdrage aan de aftakeling van natuurlijke hulpbronnen en aan het oplopen van de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer.

De milieuprestaties van Nederland zijn na 1995 relatief verslechterd. Nog voor het aantreden van het huidige kabinet stond Nederland onder 30 onderzochte Europese landen op plaats 23 van de Yale Environmental Performance Index.

Wat betreft het aandeel van duurzame energie in de energievoorziening is Nederland nummer 22 van de 29 EU-landen. Dit contrasteert sterk met de ruime mogelijkheden om milieuschade te beperken, stelt Lucas Reijnders in zijn afscheidscollege.

Afscheidscollege Milieukunde
Dhr. prof. dr. L. Reijnders, hoogleraar Milieukunde, in het bijzonder de natuurwetenschappelijke aspecten van milieuvraagstukken:
Omzien met gemengde gevoelens.
Donderdag 31 maart 2011, 15:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie