VWA beoordeelt mogelijke risico’s van vulkaanas op landbouwgewassen

Door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull wordt vulkaanas met de lucht meegevoerd naar Nederland. Door de grote afstand komt maar een kleine hoeveelheid door wind en regen terecht op onze landbouwgewassen. Het bureau Risicobeoordeling onderzoekt óf en zo ja bij welke hoeveelheid, vulkaanas op landbouwgewassen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken voor mens en dier. Het bureau Risicobeoordeling gebruikt hiervoor de gegevens van een onderzoeksinstituut in IJsland en van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM meet naast het fijnstof in de lucht ook chemische stoffen in het regenwater. De afgelopen week werden er geen wezenlijke veranderingen waargenomen in de hoeveelheid fijnstof en in de hoeveelheid chemische stoffen die met regenwater op het land neerkomen. Deze resultaten worden meegenomen in de eerste beoordeling van de voedselveiligheid. Het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit blijft de komende periode meten.

Plaats een reactie