Mogelijk toch (9 euro) eigen bijdrage per receptregel

De ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM luiden samen met apothekersorganisatie KNMP de noodklok, omdat nog steeds onduidelijk is hoe de geplande bezuinigingen in de zorg zullen worden ingevuld. Aanvankelijk leek de 9 euro eigen bijdrage voor medicijnen uit het zogeheten Catshuisberaad van tafel, maar in de onlangs gepubliceerde stukken over de bezuinigingen 2013 van het ministerie van Financiën wordt dit niet expliciet vermeld. Een eigen bijdrage van maximaal 9 euro per recept met een maximum van 380 euro per jaar raakt vooral ouderen in de portemonnee. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

65-plussers de dupe
De berekeningen van SFK (bijlage) laten zien dat de 9 euro maatregel, indien deze in 2011 van kracht zou zijn geweest, er toe zou hebben geleid dat 260.000 mensen het maximum van 380 euro per jaar hadden moeten betalen. Voor een groep van 2,3 miljoen mensen kwam de bijdrage uit op minimaal 100 euro. Bijna de helft van de totale opbrengst van de 9 euro regeling komt voor rekening van mensen van 65 jaar en ouder. Van de mensen die een bijdrage van minimaal 100 euro zouden moeten betalen loopt het aandeel 65-plussers op tot bijna zestig procent. Zeventig procent van de mensen met een maximale eigen bijdrage bestaat uit 65-plussers. Voor een huishouden met twee 65-plussers betekent dit een maximum eigen bijdrage ongeveer een halve maand AOW-uitkering per jaar per persoon. Dit komt mogelijk bovenop een verplicht eigen risico.

Behandeling met medicijnen relatief goedkoop
Behalve de forse financiële consequenties voor patiënten, zal de maatregel naar verwachting uiteindelijk juist zorgen voor een stijging van de zorgkosten. Behandeling met medicijnen is relatief goedkoop en helpt om dure ziekenhuisopnames uit te stellen of zelfs te voorkomen. Het is dan ook onverstandig om zo’n hoge drempel op te werpen voor het gebruik van medicijnen.

Apotheker is zorgverlener
Door apotheken in te zetten als loket om zorgkosten te innen wordt de zorgrelatie, die apothekers met hun patiënten hebben, ondermijnd. Bovendien zal de invoering van deze maatregel een verdere toename betekenen van de als maar stijgende administratieve lastendruk voor apothekers.

Plaats een reactie