Mogelijk meer slagaderverkalking door eerdere infecties

Internist Niels Riksen van het UMC St Radboud ontvangt vrijdag 14 december 2012 een beurs van de Hartstichting. Riksen gaat daarmee onderzoeken of eerder doorgemaakte infecties slagaderverkalking kunnen veroorzaken en verergeren. Mogelijk speelt hierbij een agressief gemaakt afweersysteem een belangrijke rol.

Slagaderverkalking is een langzaam verlopend proces waarbij vetten en lichaamscellen zich ophopen in de vaatwand. Dit zorgt voor vernauwingen in de slagaders, die tot hart- of herseninfarcten kunnen leiden. Er is nog veel onbekend over hoe slagaderverkalking precies ontstaat en waardoor het proces verergert. Wel staat vast dat ontstekingen van de vaatwand hierbij een belangrijke rol spelen en dat een bepaald type witte bloedcel – de monocyt – daarbij is betrokken.

Getrainde monocyten agressiever
Monocyten spelen ook een belangrijke rol bij de verdediging van het lichaam tegen schadelijke indringers, zoals bacteriën. Kort geleden is in het UMC St Radboud ontdekt dat monocyten zich kunnen herinneren of ze eerder te maken hebben gehad met bepaalde indringers. Als ze al eerder met de vijand in aanraking zijn geweest, reageren monocyten namelijk veel agressiever op indringers door meer ontstekingsstoffen aan te maken. Het lijkt er dus op dat witte bloedcellen ‘getraind’ worden door eerdere aanvallen van deze indringers.

Meer slagaderverkalking na training
Niels Riksen, hoofd van de sectie Vasculaire Geneeskunde van de afdeling Algemeen Interne Geneeskunde en ook werkzaam bij de afdeling Farmacologie-Toxologie, gaat onderzoeken of deze ‘training’ tegen indringers een rol speelt bij het ontstaan van slagaderverkalking. Hij bestudeert of witte bloedcellen die al eerder aan infecties zijn blootgesteld sneller beschadigingen of ontstekingen aan de bloedvatwand veroorzaken. En zo ook bijdragen aan meer slagaderverkalking. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe medicijnen om slagaderverkalking tegen te gaan.

Plaats een reactie