Modern leren en opleiden in Meander MC

Jaarlijks worden duizenden artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid in 28 ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Anne den Hertog, Meander MCChirurg-in-opleiding Anne den Hartog aan het werk in Meander Medisch Centrum.

De publicatie ‘Opleiden zit in onze genen’ toont aan dat Meander Medisch Centrum, net als de collega-STZ-ziekenhuizen, klaar is voor de ziekenhuiszorg van de toekomst.

Eén van de bijdragen is een interview met chirurg-in-opleiding Anne den Hartog. Voorjaar 2012 kreeg zij een opleidingsplek in Meander Medisch Centrum. “Hier leer ik het vak en kan ik uiteindelijk ook anderen gaan opleiden. Ik krijg supervisie bij medische handelingen, assisteer op de OK en leer zelf te opereren. Als zaalarts ben ik verantwoordelijk voor de patiënten op de afdeling en bespreek hun situatie met de chirurg. Ik loop mee op de polikliniek en ga straks ook zelf spreekuur houden. Dit opleidingsziekenhuis heeft een zeer goed leerklimaat, waar iedereen kennis en er-varing wil delen om voorop te blijven lopen.”

In een veranderende samenleving is het belangrijk dat de gezondheidszorg antwoord heeft op een veranderde vraag naar zorg. Patiënten willen goede en kwalitatieve zorg door betrokken artsen en zorgverleners. De STZ-brochure laat zien hoe opleidingsziekenhuizen als Meander Medisch Centrum inhoud geven aan het moderne, competentiegerichte en ‘state of the art’ opleiden van diverse (para)medici en verpleegkundigen.

Opleidingsklimaat
De STZ-ziekenhuizen bieden een optimaal opleidingsklimaat aan verpleegkundigen, co-assistenten, aios (artsen in opleiding tot specialist) en andere zorgverleners in opleiding. Zij worden hierin begeleid door professionele en betrokken opleiders, die zich regelmatig bijscholen en ondersteund worden door een facilitair goed toegerust leerhuis. In Meander Medisch Centrum is hiervoor de Meander Academie opgericht.

STZ-ziekenhuizen bieden niet alleen opleidingen, maar ook wetenschappelijk onderzoek, topklinische en topreferente voorzieningen en hooggespecialiseerde zorg en een goede organisatie van die zorg.

Meer informatie
www.meandermedischcentrum.nl/STZ

Plaats een reactie