Modern leiderschap door inzicht in eigen handelen

Managers hebben het zwaar tegenwoordig. Medewerkers werken steeds zelfstandiger, zijn goed opgeleid en weten inhoudelijk vaak meer dan de baas. Wat moeten ze nog met zijn ongevraagde adviezen en goedbedoelde tips? Trainer/ coach Manon Bongers geeft in haar boek ’Psychologie voor managers’ adviezen voor modern en effectief leiderschap.

Effectief leiderschap is alleen mogelijk als leidinggevenden weten wie ze zelf zijn. Daarom moeten ze eerst de confrontatie met zichzelf aan gaan. Ze moeten zichzelf een spiegel voorhouden zodat ze zich bewust worden wie ze zijn en wat hun blinde vlekken en valkuilen zijn. Daardoor wordt duidelijk waarom hun leiderschap bij de ene medewerker wel goed werkt en bij de andere juist niet. ’Het gaat er niet om dat medewerkers zich gedragen zoals jij vindt dat ze zich moeten gedragen, want dat werkt averechts’ geeft Bongers aan.

Psychologie op de werkvloer
Door op basis van psychologische analyses het eigen gedrag te onderzoeken, ontstaan er voor managers en leidinggevenden nieuwe opties en manieren van leidinggeven. Inzicht in gewoontepatronen, werkstijlen, persoonlijkheidscategorieën en persoonlijkheidstrekken helpen het menselijk gedrag te begrijpen en op een positieve wijze te beїnvloeden.

In Psychologie voor managers biedt Bongers hiervoor diepgaande inzichten. Het signaleren van ’onzichtbare’ processen en het begrijpen van menselijk gedrag op de werkvloer helpt leidinggevenden het beste in zichzelf en hun medewerkers naar boven te halen. Daarom horen ze het gedrag van anderen niet met ‘manipulatieve’ trucjes te beïnvloeden, maar door eerst het eigen (ineffectieve) gedrag te leren herkennen en van daaruit medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling.

Als een leidinggevende handelt op de automatische piloot is hij zich niet bewust van het effect van zijn gedrag in relatie tot zijn medewerker. ’Om zaken anders aan te pakken heb je met je bewustzijn en aandacht in het hier-en-nu aanwezig te zijn,’ licht Bongers toe. ’Psychologische inzichten aan de ene kant. Praktische tips en handvatten aan de andere kant. Een bijzondere combinatie’.

Over de auteur
Manon Bongers is directeur van Bongers & Partners, ’specialisten in management van mensen’. Zij geeft al jarenlang trainingen en leergangen voor managers en directieleden. Dit boek vormt de basis van haar succesvolle leergang ’Psychologie voor managers’ (deel 1 en 2). Manon werkt vanuit verschillende psychologische theorieën om het inzicht in je eigen en andermans denken, voelen en doen te vergroten.

Boekgegevens
Auteur: Manon Bonger
Titel: Psychologie voor managers
ISBN: 978 90 5261 888 3
Prijs:€ 24,95

Download: Gratis inkijkexemplaar