Mkb-bedrijven investeren meer in gezond personeel

Mkb-bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Meer dan de helft heeft daarvoor een plan van aanpak, driekwart voert actief verzuimbeleid en 72 procent investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door 500 ondernemers is ingevuld.

Nu iedereen langer moet doorwerken en we afkoersen op een structureel tekort op de arbeidsmarkt, is het van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond en vitaal aan de slag kunnen blijven. Ook met het oog op de kosten van en vervangingsvraag bij ziekte van personeel hebben werkgevers er alle belang bij om hierop structureel (preventief) beleid te voeren. Uit ervaringscijfers blijkt dat de productiviteit stijgt (+ 5 procent) en het verzuim daalt (tot – 15 procent) als medewerkers vitaal zijn. Het is daarbij goed voor het werkklimaat en leidt tot minder verloop.

Ook het kabinet zet fors in op preventie. Minister Schippers van VWS presenteerde vorige maand haar agenda voor een Nationaal Programma Preventie, dat vandaag ook onderwerp is van een algemeen overleg in de Kamer. Het programma wordt de komende maanden nader uitgewerkt: kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners, waaronder zorgverzekeraars en ook MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie is al nauw betrokken bij (overheids)programma’s zoals het Convenant Gezond Gewicht en voert samen met het ministerie van SZW de campagne Elkedagbeter.nu, waarmee ze bedrijven wijst op het belang van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

MKB-Nederland en Menzis werken al enige tijd samen om ondernemers van die voordelen te doordringen en hen te adviseren op het gebied van verzuim, gezondheid, arbeidsomstandigheden en preventie. Dat doen de organisaties onder meer met de Bedrijfsgezondheidscheck. Met deze scan krijgen ondernemers inzicht in hun eigen ‘scores’ op deze punten en aan de hand daarvan concrete verbeterpunten aangeleverd.

Driekwart van de bedrijven geeft aan het ziekteverzuim goed in de gaten te houden en snel in actie te komen als een medewerker verzuimt, zo laten de uitkomsten van de eerste 500 scans zien. Eveneens driekwart zegt betrokken te zijn bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Ruim de helft is actief met preventie van gezondheidsproblemen – ook in de persoonlijke sfeer – en nog eens 54 procent biedt medewerkers persoonlijke ondersteuning om gezond te blijven en problemen te voorkomen.

Verantwoordelijk
De Bedrijfsgezondheidscheck laat verder zien dat bijna 70 procent zich verantwoordelijk voelt voor verzuim en inzetbaarheid en daar ook invloed op heeft. Bijna driekwart van de bedrijven investeert in een gezonde en veilige werkplek en circa 60 procent geeft aan op de hoogte te zijn van regelingen die hen kunnen helpen om goede arbeidsomstandigheden te creëren.
Volgens Menzis en MKB-Nederland onderkennen werkgevers in toenemende mate het belang van structurele aandacht voor de gezondheid en inzetbaarheid van hun medewerkers. Toch valt er nog een wereld te winnen, aldus de beide organisaties. Opvallend is bijvoorbeeld dat bedrijven met 11 tot 50 werknemers wel actief bezig zijn met het terugdringen van verzuimcijfers (75 procent), maar dat een relatief hoog percentage in deze categorie (45 procent) nog geen structurele aandacht heeft voor preventie. Terwijl bedrijven juist met structurele preventie veel kosten kunnen besparen.

Bedrijfsgezondheidscheck
Bedrijven die ook (verder) aan de slag willen met de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers, kunnen de Bedrijfsgezondheidscheck op internet doen: https://scans.mkbservicedesk.nl/bedrijfsgezondheidscheck/

Plaats een reactie