Veel misvattingen over risico’s op krijgen van kanker

Tweederde van de Nederlanders weet dat een gezonde leefstijl van invloed is op het ontstaan van kanker, zo blijkt uit een onderzoek van KWF Kankerbestrijding dat door TNS NIPO onder 1.100 Nederlanders in oktober 2009 is uitgevoerd. Toch blijken er nog veel misvattingen te bestaan over welke factoren het risico op kanker beïnvloeden en in welke mate.

De rol van factoren waarop men zelf geen invloed heeft (erfelijkheid, stress, milieufactoren) wordt daarbij nog wel eens overschat. Zo denkt bijna de helft van de Nederlanders dat stress kanker kan veroorzaken. Ook denkt bijna een derde ten onrechte dat milieuverontreiniging een grote rol speelt. KWF Kankerbestrijding wil met de campagne ‘6x sterker tegen kanker’ mensen voorlichten over welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Ook wil KWF Kankerbestrijding mensen bewust maken dat ze zelf het risico op kanker kunnen beïnvloeden door gezond te leven.

De zes leefstijlfactoren die bij het ontstaan van kanker een rol kunnen spelen zijn roken, ongezonde voeding, onvoldoende lichaamsbeweging, overgewicht, overmatig alcoholgebruik en onverstandig zonnen. Van deze zes leefstijlfactoren is roken verreweg de meest invloedrijke factor: ongeveer 30% van de kankersterfte in Nederland is gerelateerd aan tabaksgebruik. Op de tweede plaats komt overgewicht: 7 à 8 % . Erfelijkheid en milieufactoren dragen slechts elk voor een paar procent bij aan de kankersterfte.

Misvatting stress, UMTS -masten en deodorant
Van de respondenten is 47% van mening dat er een verband is tussen stress en het ontstaan van kanker. Wetenschappers hebben vooralsnog nog niet kunnen aantonen dat stress een rol speelt bij het ontstaan van kanker. Daarnaast denkt 14% dat elektromagnetische straling van UMTS-masten en hoogspanningsmasten een grote rol speelt. Ook hiervoor is in de wetenschap geen duidelijk causaal verband aangetoond. Een laatste misvatting betreft het gebruik van deodorant en borstkanker. Ook daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Van de mensen die zeggen dat zij een verhoogd risico hebben op kanker door hun eigen leefstijl, denkt 10% dat zij een hoger risico hebben op kanker door gebruik van deodorant.

Eigen invloed
Vier van de tien Nederlanders denkt dat ze zelf weinig invloed hebben op het risico op kanker. Dit terwijl jaarlijks in Nederland zo’n 35-50% van alle nieuwe gevallen van kanker voorkomen zou kunnen worden, als Nederlanders zich aan de zes leefstijlregels zouden houden. Mensen die een laag risico hebben, schatten de eigen invloed op het ontstaan van kanker gemiddeld hoger in dan mensen die tot de groep met een hoog risico behoren. Mensen die hoog opgeleid zijn, hebben meer kennis over de rol van leefstijlfactoren op het risico op kanker, dan mensen met een lage opleiding.

Campagne ‘6 x sterker tegen kanker’
Een manier om kanker gegarandeerd te voorkomen is niet te geven. Maar mensen kunnen zelf het risico op kanker verminderen door gezond te leven. Om mensen hiervan bewust te maken is KWF Kankerbestrijding de campagne ‘6 x sterker tegen kanker’ gestart. In het kader van de massamediale campagne organiseert KWF Kankerbestrijding speciale buitenexposities in diverse steden van Nederland.

Buitenexpositie in Almere
Op 23 maart wordt de expositie in Almere geopend. Indien u bij de WF opening van de buitenexpositie in Almere op dinsdag 23 maart a.s. aanwezig wilt zijn, kunt u zich melden om 11.00 uur in Eetcafé Bobbie Beer, Forum 101 in Almere. Klaas Wilting en Joost Buitenweg zullen daar dan elk het bord met hun eigen foto en het bord met de foto van Burgemeester Jorritsma feestelijk onthullen.

Ga voor meer informatie naar: www.6xsterkertegenkanker.nl

Plaats een reactie