Misstanden ouderenzorg: verpleegkundigen bieden oplossing

Valincidenten, vastbinden, medicatiefouten, ondervoeding, tekorten aan personeel: het lijkt soms wel of er in de zorg voor ouderen alleen maar dingen fout gaan. Geen wonder dat het beroep van verpleegkundige niet erg aantrekkelijk lijkt. Dat tij moet om. De verplegingswetenschap heeft oplossingen in huis voor de problemen in de zorg aan ouderen. Dat laten 500 deskundigen uit vijftig landen zien tijdens het Fourth European Nursing Congress, Older persons, the future of care. De opening in De Doelen op 4 oktober wordt bijgewoond door Prinses Margriet.

De verplegingswetenschap heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot een volwaardige tak van sport in de medische academische wereld. Er zijn talrijke op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde best practises ontwikkeld die leiden tot kwaliteitsverbetering. Op het congres laten onderzoekers zien hoe je valincidenten kunt verminderen, wat goede en humane alternatieven zijn voor het fixeren van mensen, hoe je maximale garanties kunt bieden voor veilige medicatieverstrekking. En voor het voorkomen van ondervoeding.

Veel aandacht van de onderzoekers gaat uit naar dementie. Prof. dr. Jan Hamers, hoogleraar verpleging en verzorging van ouderen’: “Dementie vereist adequate zorg en ‘behandeling’ door medewerkers die probleemgedrag kunnen duiden en daarop adequaat reageren. Zorgverleners die voor demente ouderen en hun familie een veilige leefomgeving kunnen creëren en ouderen kunnen bijstaan in het maken van keuzes binnen ons zeer complexe zorgbestel. Iedere Nederlander zal daarmee vroeg of laat worden geconfronteerd.”

De organisatoren willen met de congres het invoeren van meer best practises in de zorginstellingen stimuleren en pleiten voor meer verplegingswetenschappelijk onderzoek. Hamers: “Verpleegkundigen moeten deel worden van de oplossingen van vergrijzingsproblematiek. Dan pas mogen we verwachten dat voldoende mensen voor dit beroep kiezen.”

Het congres is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van VWS, Zon Mw en een groot aantal andere organisaties.

Zie voor het volledige congresprogramma: www.rotterdam2010.eu

Plaats een reactie