Misleidende reclame Zonnatura sap

0
667

Zonnatura, een merk van het bedrijf Royal Wessanen, beweert in haar radiocommercial voor sap, dat niet-biologisch geteelde aardbeien het schaamrood op de kaken hebben, omdat deze bespoten zouden zijn. Hiermee wekt Zonnatura onterecht de indruk, dat niet-biologisch geteelde aardbeien slechter zouden zijn en wordt er geappelleerd aan angstgevoelens, stellen GroentenFruit Bureau en Productschap Tuinbouw.

Volgens de VWA is het beweren dat niet-biologisch geteelde aardbeien het schaamrood op de kaken hebben en daarmee minder gezond zouden zijn volledig onterecht. Voor het telen van aardbeien worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit geldt zowel voor de reguliere als in mindere mate ook voor de biologisch geteelde aardbeien. Gewasbeschermingsmiddelen worden alleen toegelaten na een strenge beoordelingprocedure waarbij de veiligheid uitgebreid wordt getest. Naast dit strikte toelatingsbeleid, zijn er wettelijke gebruiksvoorschriften en gelden wettelijke normen voor de resten van middelen die maximaal op de aardbeien mogen achterblijven. Bij gebruik volgens deze regels is het risico van resten gewasbeschermingsmiddelen zo gering dat het niet schadelijk is voor de gezondheid. Producten die voldoen aan de wettelijke normen zijn voedselveilig. Bij het vaststellen van de normen is rekening gehouden met een langdurige en hoge consumptie van aardbeien.

GroentenFruit Bureau en Productschap Tuinbouw overwegen namens de sector een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

GroentenFruit Bureau
GroentenFruit Bureau is het marketingcommunicatiebureau voor en namens de Nederlandse groente- en fruitsector. Met gerichte campagnes in binnen- en buitenland wordt het imago van groenten en fruit versterkt en de consumptie ervan bevorderd. GroentenFruit Bureau wil een concrete bijdrage leveren aan de volksgezondheid door het stimuleren van de consumptie van de dagelijkse aanbeveling 2×2 (2 ons groenten en 2 keer fruit).