Ministers van 53 landen onderschrijven actieplan ter bestrijding van tuberculose

0
707

De ministers van 53 Europese landen, die deel uitmaken van WHO regio Europa, kwamen deze week bijeen tijdens de 61e zitting van het WHO Regionaal Comité voor Europa in Baku, Azerbeidjan. Zij onderschrijven unaniem en enthousiast het ’actieplan ter voorkoming en bestrijding van MDR-tbc 2011 – 2015’ en committeren zich hiermee aan invoering in de 53 landen. Uitvoering van het plan is juist nu van groot belang. Het plan bestrijdt tuberculose bij de bron in Oost-Europa. Hierdoor kan een mogelijke uitbraak van de epidemie in West-Europa worden voorkomen.

KNCV Tuberculosefonds is als belangrijkste medeontwikkelaar van het actieplan zeer verheugd met de steunbetuiging. Peter Gondrie, directeur KNCV Tuberculosefonds, sprak de ministers toe en wees hen op het belang de tbc-bestrijding nu aan te pakken om menselijk leed te voorkomen en uitbreiding van de epidemie te stoppen. Hij gaf ook aan dat het nakomen van aangegane beloftes strikt gemonitored en geëvalueerd zal worden. Als drie belangrijke stuurpunten voor de autoriteiten in de landen benadrukt KNCV Tuberculosefonds Neem op centraal niveau leiderschap, want daar ligt de verantwoordelijkheid om de volksgezondheid te coördineren en een duidelijke strategische richting te geven. Zorg voor de beschikbaarheid van tweedelijns medicijnen van goede kwaliteit. En zorg tot slot voor universele dekking, dat wil zeggen: bereik ook die mensen die de epidemie in stand houden. Denk aan kwetsbare groepen zoals gevangenen, drugsgebruikers en daklozen. Werk hierbij samen met eerstelijns hulpverleners en civil society.

Alarmerende toename van MDR-tbc in Europa
In 2009 overleden wereldwijd ruim 1,7 miljoen mensen aan de gevolgen van tuberculose. In onze regio komt tuberculose vooral veel voor in Oost-Europa. In 2009 telde de WHO regio Europa 284.693 tbc-patiënten, waarvan ruim 62.000 overleden. Alarmerend is de toename van multiresistente tuberculose (MDR-tbc). In 2008 waren er wereldwijd 440.000 MDR-tbc patiënten, hiervan komen 81.000 patiënten uit de WHO regio Europa. Naast onacceptabele persoonlijke tragiek en gevaren voor de volksgezondheid ter plekke, zijn de risico’s tastbaar in een toename van MDR-tbc in West-Europa. Internationale tbc-bestrijding voorkomt hoge zorgkosten in eigen land bij de bestrijding en behandeling van resistente vormen van tuberculose. Zo kunnen de behandelkosten van MDR-tbc in Nederland oplopen tot 200.000 euro per patiënt. De WHO regio Europa heeft het hoogst geschatte percentage van MDR-gevallen vergeleken met andere WHO-regio’s. Naast drie EU landen in de top van MDR-tbc probleemlanden (namelijk Estland, Letland en Litouwen), heeft de WHO regio Europa als geheel 15 van de 27 MDR-tbc probleemlanden van de wereld.

Behandelsucces MDR-tbc in West-Europa schrikbarend laag
In de WHO regio Europa wordt slechts eenderde van de MDR-tbc gevallen opgespoord, en hiervan wordt slechts eenderde op een effectieve behandeling gezet. Dat wil zeggen dat 1 op de 10 van de geschatte MDR-tbc gevallen in de Europese regio daadwerkelijk toegang heeft tot effectieve behandeling.

Het behandelsucces van MDR-tbc in West-Europa ligt met 32 procent schrikbarend veel lager dan de 65 procent in Oost-Europa. De behandelsuccessen liggen zelfs lager dan in Afrika en ver beneden de internationale normen die hiervoor gesteld zijn. Dit is een direct gevolg van sociaal-economische problematiek in combinatie met verzwakte gezondheidssystemen en MDR-tbc. Dit duidt op het grote belang om ook in EU-landen aan de slag te gaan met het actieplan. KNCV Tuberculosefonds benadrukt hierbij dat ook de EU hierin een coördinerende leiderschapsrol moet nemen.

Actieplan redt 120.000 levens en bespaart 12 miljard dollar
De uitvoering van het geconsolideerde actieplan voorkomt 250.000 nieuwe MDR-tbc-patiënten en 13.000 XDR-tbc-patiënten. Daarnaast kunnen naar schatting 225.000 extra MDR-tbc-patiënten worden opgespoord, waarvan ruim 127.000 kunnen worden behandeld. Dit zal 120.000 levens redden. Dit betekent een directe besparing van 5 miljard dollar aan productieve arbeidsparticipatie. Bovendien levert dit een indirect besparing op van 7 miljard dollar door het voorkomen van toekomstige MDR/XDR-tbc-gevallen. In totaal wordt met het uitvoeren van het plan dan ook 12 miljard dollar bespaard.