Ministerraad stemt in met versoepeling rookverbod

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een versoepeling van het rookverbod voor cafés kleiner dan 70 m2, zonder personeel. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de afspraak die daarover in het regeerakkoord is gemaakt.

Met deze versoepeling wil het kabinet een einde maken aan de discussie over roken in de horeca. De voorgestelde uitzondering gaat alleen gelden voor kleine cafés zonder personeel. Bij de ingang van de kroeg moet een bordje komen waaruit blijkt of er al dan niet wordt gerookt. In andere delen van de horeca, zoals restaurants, cafés met personeel en discotheken blijft het rookverbod van kracht, evenals in sportkantines. De handhaving wordt op dit rookvrije deel onverminderd voortgezet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Plaats een reactie