Ministeriële aanwijzingen voor IdeaalZorg en Westmolen Wonen

0
640

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de minister van VWS aanwijzingen gegeven aan IdeaalZorg te Utrecht en Westmolen Wonen te Mijnsherenland. De minister heeft de zorgorganisaties onder andere gelast om per direct geen nieuwe cliënten meer aan te nemen.

IdeaalZorg en Westmolen Wonen zijn de tweede en derde zorgorganisatie die deze maand op deze manier worden gedwongen hun zorg te verbeteren. Op 5 juni 2011 kreeg Panta Rhei een aanwijzing.

Aanwijzing Ideaalzorg
IdeaalZorg is een thuiszorgorganisatie in Utrecht. De inspectie constateerde al eerder dat IdeaalZorg over onvoldoende kennis van thuiszorg beschikte en niet voldeed aan een aantal wettelijke eisen. Ook ontbraken er randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het bieden van verantwoorde zorg, zoals protocollen voor medicatie. De inspectie heeft de organisatie daarom op 10 mei 2011 onder verscherpt toezicht gesteld.

Op 31 mei 2011 heeft de inspectie wederom een inspectiebezoek gebracht aan IdeaalZorg. De inspectie constateerde dat IdeaalZorg na het instellen van het verscherpt toezicht te weinig actie heeft ondernomen om de benodigde verbeteringen door te voeren. IdeaalZorg kon bijvoorbeeld weer geen zorgplannen overleggen en er was nog altijd geen toets voor de bekwaamheid voor voorbehouden en/of risicovolle handelingen van medewerkers.

De aanwijzing aan IdeaalZorg luidt als volgt:
– IdeaalZorg neemt met onmiddellijke ingang geen nieuwe cliënten meer aan.
– IdeaalZorg staakt de zorg aan cliënten en draagt deze binnen twee weken na de dagtekening van de aanwijzing over aan een andere thuiszorgorganisatie.
– IdeaalZorg mag in de toekomst nieuwe cliënten aannemen wanneer door de inspectie is vastgesteld dat er sprake is van: voldoende en deskundig personeel en een zorgplan.

Aanwijzingen Westmolen Wonen
Westmolen Wonen is een kleinschalige woongroep voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en in het dagelijks leven ondersteuning en verzorging nodig hebben. De inspectie bezocht deze organisatie op 24 maart 2011 en constateerde dat de organisatie onder andere geen zorgdossier voor cliënten had, er geen gekwalificeerd personeel voor de doelgroep was en medicatiebeleid ontbrak.

De aanwijzing aan Westmolen Wonen luidt als volgt:
– Westmolen Wonen neemt met onmiddellijke ingang geen nieuwe cliënten meer aan met een indicatie voor verpleging, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding; dit totdat bovengenoemde is gerealiseerd.
– Westmolen Wonen dient er binnen uiterlijk vier weken aantoonbaar voor zorg te dragen dat er voor de in zorg zijnde cliënten een zorgdossier wordt gehanteerd met actuele en adequate informatie over de cliënt, waaronder een individueel zorg(behandel)leefplan.
– Westmolen Wonen geeft binnen vier weken inzicht in aantal en kwalificaties/deskundigheid van het aanwezige personeel.
– Westmolen Wonen toont binnen vier weken het aanwezige medicatiebeleid.