Ministerie wil schaliegasonderzoek onder de pet houden

Milieudefensie wordt door het Ministerie van Economische Zaken gedwongen om een geheimhoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot het onderzoek naar de risico’s van schaliegasboringen. De besprekingen in de klankbordgroep voor dit onderzoek van EZ, waar Milieudefensie lid van is, waren aanvankelijk ‘in principe openbaar’. Milieudefensie weigert te ondertekenen.

Maandag 24 juni 2013 is de laatste dag waarop Milieudefensie en andere leden van de klankbordgroep, waaronder gemeenten, wetenschappers en waterleidingbedrijven, de verklaring getekend retour kunnen sturen. Doen zij dat niet, dan worden ze niet meer uitgenodigd voor vervolgbijeenkomsten en krijgen ze het concept niet meer in te zien, zoals eerder afgesproken. Milieudefensie zal desondanks de geheimhoudingsverklaring niet tekenen. Geert Ritsema, campagneleider van Milieudefensie en lid van de klankbordgroep: “Minister Kamp van Economische Zaken verandert de regels van het spel tijdens de wedstrijd. Hij wil het debat in achterkamertjes gaan voeren. Daar lenen wij ons niet voor.”

Bovendien maakt Milieudefensie bezwaar tegen het feit dat Kamp het definitieve rapport niet meer, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, op 1 juli wil vrijgeven voor publieke discussie. In plaats daarvan is hij van plan om het rapport pas begin september vrij te geven, na het eerst van commentaar te hebben voorzien in een beleidsnotitie.

“Een enorm regenteske werkwijze,” vindt Ritsema. “De minister blokkeert op deze manier een transparant en gelijkwaardig maatschappelijk debat over schaliegas. Een debat dat overigens volop plaatsvindt; in de media, onder burgers, bij gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties en onder wetenschappers. Terwijl zij allemaal zitten te wachten op dit onderzoek, onthoudt Kamp deze belanghebbenden nu belangrijke informatie, omdat hij die eerst zelf wil analyseren en duiden. Het zou juist omgekeerd moeten zijn: in zo’n beleidsnotitie moeten de maatschappelijke reacties op het onderzoek meegenomen worden.”

Stroef
Het is overigens niet de eerste keer dat het contact tussen de klankbordgroep en het ministerie stroef verloopt. Hoewel de leden het conceptrapport aanvankelijk al op 21 mei in de bus zouden krijgen, hebben zij het nooit ontvangen. Het ministerie heeft voor deze vertraging geen enkele verklaring gegeven. Ook een geplande bijeenkomst van de klankbordgroep op 3 juni ging -zonder enige vorm van afzegging- niet door. Ritsema: “Milieudefensie tast, net als de overige leden, volledig in het duister over de redenen waarom het onderzoek vertraging oploopt. Dat maakt het vertrouwen in een goede afloop er niet groter op.”

Schaliegas is een van de meest vervuilende en gevaarlijke energiebronnen. Dit komt vooral door de winningstechniek, het zogeheten ‘fracken’. Daarbij wordt gesteente opengebroken door onder extreme druk een mengsel van zand, water en chemicaliën in de bodem te injecteren. Dit gaat gepaard met grote risico’s: vervuiling van bodem, water en landbouw, sterke belasting van het klimaat en een grote kans op aardbevingen. Afgelopen weekend nog publiceerde een groep van 55 vooraanstaande Nederlandse hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid een manifest waarin zij zich scherp uitspreken tegen de winning van schaliegas in Nederland.

Meer informatie
www.milieudefensie.nl/schaliegas

Plaats een reactie