Minister wil meer ‘roze’ gemeenten

Minister Marja van Bijsterveldt wil dat het aantal gemeenten met een roze emancipatiebeleid fors uitbreidt van de huidige 18 naar de 50 grootste gemeenten. Zij maakt dit vandaag in de Stopera in Amsterdam bekend waar zij samen met wethouders van de 18 koplopergemeenten op het gebied van homo-emancipatie een intentieverklaring voor de periode 2012-2014 ondertekent.

Intentieverklaring
In deze verklaring zeggen de gemeenten toe voor 1 november a.s. een concreet plan op te stellen om de veiligheid en weerbaarheid van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) op straat én de sociale acceptatie van deze groepen in hun gemeente te verbeteren. Minister Van Bijsterveldt stelt hier financiële middelen tegenover voor de komende drie jaar: 20.000 euro voor kleine(re) gemeenten en 50.000 euro voor de grote vier gemeenten per jaar.

De minister heeft de colleges van de grootste 50 gemeenten (G50) die nog niet meedoen aan het landelijke beleidsprogramma homo-emancipatie uitgenodigd hierbij aan te haken. Ze streeft hiermee een landelijke dekking na. Omdat de provincie Zeeland geen G50-gemeenten heeft zijn de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Vlissingen benaderd.

Veiligheid homoseksuelen
De sociale acceptatie van homoseksuelen is de laatste jaren toegenomen. Toch hebben homoseksuelen en transgenders regelmatig te maken met onveiligheidsgevoelens en geweld. Het kabinet zet verschillende acties in om geweld te voorkomen, de weerbaarheid van jongeren te vergroten en de sociale acceptatie van homoseksualiteit in kringen waar dat moeilijk ligt, te bevorderen. Ter bevordering van de veiligheid op straat en in wijken en de weerbaarheid van homoseksuele jongeren maakt het kabinet afspraken met gemeenten die actief lokaal homobeleid voeren over preventie en veiligheid. Ook gaat het kabinet de aangiftebereidheid, registratie en opvolging van discriminatiemeldingen actief bevorderen. Geweld met een discriminatoir motief wordt zwaarder bestraft. Sinds kort is de eis bij ingrijpende delicten verhoogd van +50% naar +100%. Daarmee laat het kabinet blijken discriminatie – op welke grond dan ook – onacceptabel te vinden.

Prijsuitreiking
Aansluitend aan de ondertekening van de intentieverklaring zet minister Van Bijsterveldt de twee gemeenten met het beste roze emancipatiebeleid in de spotlights. Dit gebeurt tijdens de uitreiking van de Lantaarnprijs 2011 en de Gouden Zaklantaarn 2011. Deze prijzen zijn een initiatief van kennis- en adviesorganisatie MOVISIE.

Plaats een reactie