Minister Verhagen bezoekt Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) bezocht maandag 22 november 2010 werkbezoek bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) waar radioactief afval wordt verwerkt en opgeslagen.

Zo’n 95 procent van het radioactieve afval wordt gerecycled. De 5 procent die overblijft (van bijvoorbeeld de kerncentrale in Borssele) wordt veilig opgeslagen bij COVRA. Per jaar gaat het van Borssele om ongeveer 1 kuub afval dat veilig wordt opgeslagen. Ook wordt medisch radioactief afval van ziekenhuizen opgeslagen.

Anderhalve meter dik
Covra is de enige plek waar radioactief afval in Nederland wordt opgeslagen. Dit gebeurt op een locatie met muren van anderhalve meter dik. Daarbij is rekening gehouden met allerlei externe factoren. Zo is de opslag beveiligd tegen bijvoorbeeld een vliegtuigcrash of een aardschok.

Vergunningaanvraag
Op weg naar een duurzame energiehuishouding zijn fossiele brandstoffen en kernenergie nodig om onze energievoorziening veilig te stellen. Kernenergie maakt Nederland niet alleen minder afhankelijk van andere vormen van energie, het draagt ook bij aan vermindering van CO2. Het Kabinet is voornemens om een eventuele vegunningaanvraag voor een nieuwe kerncentrale toe te kennen als deze aan alle voorwaarden voldoet. Omdat veilige opslag een van de voorwaarden is liet Verhagen zich informeren bij COVRA.

Achtergronden nieuwe energiebeleid
Nederland kiest op energiegebied voor een optimale balans tussen groen en groei. Dat betekent duurzame energie concurrerend maken en ruimte voor kernenergie. We benutten tegelijkertijd de sterke internationale concurrentiepositie van Nederland. Bedrijven en kennisinstellingen werken samen aan het ontwikkelen van energietechnieken. Zo kiezen we op de korte termijn voor efficiëntie en op de lange termijn voor innovatie, op weg naar een CO2-arme economie.

Plaats een reactie