Minister Schippers wil dat patiënt meedenkt over toekomst zorg

0
577

Patiënten- en patiëntenorganisaties moeten meedenken over de toekomst van de zorg en de verdeling van kosten. Dat zegt minister Schippers van VWS in de laatste editie van Vraag in Beeld van patiëntenfederatie NPCF, een themanummer over Geld.

De minister vindt dat patiënten moeten aangeven wat zij goede kwaliteit van zorg vinden, en wat zij willen weten over het zorgaanbod. ‘Mooi dat we een sterke rol toegedicht krijgen,’ zegt NPCF directeur Wilna Wind, ‘maar wel ironisch dat de middelen om die rol krachtig in te vullen tegelijk worden gehalveerd.’

Alles draait om geld
Minister Schippers van VWS komt aan het woord over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Schippers vindt dat patiënten inzicht moeten krijgen in kwaliteit van zorg en in de mate waarin zorgverleners patiëntgericht zijn. ‘Als die transparantie ontbreekt, is kiezen lastig. Daarom gaan we een kwaliteitsinstituut oprichten. Patiëntenorganisaties krijgen hun rol in dit instituut. Zij kunnen goed aangeven wat patiënten van kwaliteit vinden en wat zij willen weten over het zorgaanbod’, zegt de minster.

Financiering patientenorganisaties
De NPCF is blij met deze toezegging van de minister, en benadrukt het belang van een goed georganiseerde en gefinancierde patiëntenbeweging. “Ik vind dat bij deze uitspraken van de minister de overweging past om ons werk te financieren uit de zorgpremie. Dat kost de patiënt een paar euro per jaar. We weten uit onderzoek dat hij dat geld er voor over heeft als zijn positie in het zorgstelsel daarmee goed wordt vertegenwoordigd. En daar staan wij voor,” aldus Wilna Wind.

Gevolgen maatregelen
In het interview licht de minster ook de maatregelen toe die ze wil treffen om de zorgkosten te beteugelen. Schippers ontkent dat haar ingrepen chronisch zieken extra raken. Wel belooft ze te kijken naar hoe verschillende regelingen op hun leven ingrijpen.

‘Ik denk dat de minster er dan achterkomt dat chronisch zieken wel degelijk de vervelende gevolgen ondervinden van de stapeling van maatregelen die worden doorgevoerd,’ zegt Wilna Wind. ‘Dan zal ze er ongetwijfeld achter komen wat het in de praktijk betekent als je je pgb verliest, je minder zorgtoeslag krijgt en meer eigen bijdragen moet gaan betalen.’

Zuinig met zorg
De minister benadrukt verder dat het maatschappelijk besef over de enorme kostenstijging in de gezondheidszorg groter moet worden. Ze vindt dat burgers betrokken moeten worden bij het zoeken naar oplossingen.

‘Daar ben ik het helemaal mee eens,’ zegt Wilna Wind. ‘En transparantie is daar natuurlijk een voorwaarde voor.’ Volgens de NPCF is de bereidheid onder patiënten om mee te denken er zeker.

‘Dat hebben we ook gezien bij de meldactie Zuinig met Zorg die we een tijdje geleden hebben gehouden,’ zegt NPCF-directeur Wilna Wind. ‘Meer dan 4000 mensen vulden de vragenlijst in en lieten ons weten op welke manieren er volgens hen geld bespaard kan worden in de zorg. Veel suggesties gaan over zuinig omspringen met medicatie, hulpmiddelen en onderzoeken en we kwamen zeer opmerkelijke voorbeelden van verspilling tegen. Dat vind ik echt zorgelijk. Wij betalen steeds meer premie, en aan de andere kant lekt geld weg.’

In de Vraag in Beeld over geld is een aantal suggesties en ervaringen opgenomen van deelnemers uit de meldactie. De overige resultaten van de meldactie worden begin november 2011 bekendgemaakt.

Lees verder in ‘Vraag in Beeld van patiëntenfederatie NPCF, een themanummer over Geld