Minister Schippers van VWS en bestuur NWO positief over ZonMw

ZonMw is een effectieve organisatie die efficiënt werkt en zo bijdraagt aan de verbetering van gezondheidszorg in Nederland. Dit blijkt uit de brief die minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 7 maart 2011, mede namens het bestuur van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), naar het parlement stuurde.

Desondanks ziet de minister ruimte voor verdere versterking van ZonMw en de impact van de activiteiten. Dit kan onder meer door grotere onderzoeksprogramma’s en het blijven investeren in participatie door patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties.

Aanleiding voor de brief aan de Tweede Kamer is de recente evaluatie van ZonMw. Research voor Beleid heeft eind 2010 een evaluatierapport opgesteld, op basis waarvan de evaluatiecommissie advies aan de minister van VWS en het bestuur van NWO heeft uitgebracht.

Stimulans
ZonMw ziet de positieve conclusies van de evaluatie als een stimulans om te blijven investeren in het functioneren van de eigen organisatie. De aanbevelingen komen op een goed moment. ZonMw staat op het punt een nieuw beleidsplan voor de periode 2011-2014 uit te brengen, waarin deze aanbevelingen worden meegenomen.

“Ik onderstreep, net als de minister en het bestuur van NWO, het belang van grote onderzoeksprogramma’s. Zo is meer samenhang mogelijk. Door de beschikbare onderzoeksbudgetten verspreid over de looptijd van een programma in te zetten, kan ZonMw nog beter inspelen op de actualiteit. Zo vergroten we het rendement van ZonMW-programma’s”, aldus Pauline Meurs, bestuursvoorzitter van ZonMw.

Het bestuur van ZonMw gaat bovendien de uitdaging aan om de impact van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie beter zichtbaar te maken. Meurs: “Tegelijk past hier ook soberheid. Gedegen impactstudies zijn erg kostbaar en kennen een aantal beperkingen.” ZonMw wil het uitvoeren van impactevaluaties beperken tot programma’s die zich hiervoor bij uitstek lenen, zoals doelmatigheidsonderzoek.

“Uiteraard nemen we de kritiek die er hier en daar is graag ter harte, zoals op het punt van de doorlooptijden en de verbetering van de subsidieprocedures”, aldus Meurs.

Plaats een reactie