‘Minister Schippers neem verantwoording rond vermijdbare ziekten’

GGD Nederland is teleurgesteld dat minister Schippers de aanbevelingen van de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) voor het terugdringen van ziekte niet overneemt.

De Raad constateert dat bijna de helft van ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen en kanker vermijdbaar zijn of in elk geval pas op latere leeftijd optreden als er meer aan preventie zou worden gedaan. Ed d’Hondt, voorzitter GGD Nederland: “Ik vind het ongepast dat de minister van Volksgezondheid de aanbevelingen naast zich neerlegt en zich daarmee onttrekt aan haar systeemverantwoordelijkheid. GGD Nederland roept de Tweede Kamer op om maandag 5 maart 2012 tijdens het debat met de minister alsnog de aanbevelingen om te zetten in beleid.”

Vorm een preventiefonds
Afgelopen december concludeerde de RVZ dat de preventie van zogeheten welvaartsziekte niet effectief is georganiseerd. Er is geen grote wijziging nodig, maar wel een aantal versterkingen, zodat meer partijen zich het probleem van vermijdbare ziekte aantrekken. GGD Nederland steunt de aanbevelingen om zorgverzekeraars en gemeenten te versterken in hun betrokkenheid, zodat effectieve preventie op grote schaal kan en zal worden uitgevoerd. Het advies is om mogelijk te maken dat zorgverzekeraars, centraal of apart, een preventiefonds kunnen vormen. Dit om effectieve gezondheidsbevordering zoals in Utrecht Overvecht te stimuleren en om gemeenten en zorgverzekeraars te verplichten hun gegevens beter te verzamelen en te gebruiken als basis voor activiteiten.

Rijk moet krachtiger optreden
Ook het Rijk krijgt het advies om krachtiger op te treden, bijvoorbeeld door belastingen op ongezonde producten te verhogen. Zeker in deze tijd, nu de overheid op zoek is naar extra financiële ruimte, kunnen twee vliegen in één klap worden geslagen door accijns op alcohol en tabak te verhogen en accijns op ongezonde producten in te voeren. Als dit samenvalt met meer ondersteuning bij gezond leven door de zorgverzekeraars en gemeenten dankzij het preventiefonds, kan het lukken om de ziektelast omlaag te brengen.

De minister heeft zich herhaaldelijk een minister van preventie getoond door bijvoorbeeld te investeren in sport en bewegen en in screening. Maar haar systeemverantwoordelijkheid houdt ook in dat tijdig wordt ingegrepen als het systeem niet goed functioneert. De RVZ adviseert de rolverdeling Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars aan te scherpen, omdat het publieke belang van de volksgezondheid nu niet goed geborgd en de preventie niet effectief is. Dat kan beter, en de GGD’en werken daar graag aan mee, maar verwachten van de minister dat ook zij haar verantwoordelijkheid oppakt.

Een aantal vooraanstaande partijen in de publieke gezondheid heeft een statement opgesteld en ondertekend ten behoeve van de commissievergadering over de gezondheidsnota op maandag 5 maart in de Tweede Kamer.

Meer informatie
De reactie van de minister op het rapport: Kamerbrief met een reactie op het RVZ rapport Preventie van welvaartsziekten

Plaats een reactie