Minister ontvangt ‘Leidraad doelmatig voorschrijven’

Vanaf maandag 28 maart 2011 beschikken medisch specialisten over de ‘Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen’. Deze leidraad beoogt doelmatig en veilig geneesmiddelengebruik te bevorderen. Samen met de wetenschappelijke verenigingen heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) de leidraad ontwikkeld, conform de afspraken met minister Edith Schippers van VWS om de komende jaren de kosten voor medicijngebruik te verminderen. “Met deze leidraad leveren we een substantiële bijdrage aan de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg”, aldus OMS- voorzitter Frank de Grave. Vandaag zal De Grave de leidraad aan de minister overhandigen tijdens de lentebijeenkomst van de OMS.

De leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen is een praktisch instrument om medisch specialisten te ondersteunen bij hun keuzes rond het voorschrijven van geneesmiddelen. Door de vergrijzing en de toegenomen mogelijkheden van de medische technologie zullen de zorgkosten de komende jaren blijven stijgen. Frank de Grave: “Medisch specialisten realiseren zich bijzonder goed dat we zorgvuldig moeten omgaan met de schaarse zorgeuro. Met de minister zijn daarom onder meer afspraken gemaakt over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Bovendien is het doelmatig besteden van de zorgeuro een kwaliteitskenmerk”.

Voorschrijven op stofnaam
Het algemene uitgangspunt in de leidraad is: ‘goedkoop als het kan, duur als het moet’. De Grave: “Het gaat om het adequaat voorschrijven van medicatie bij die mensen die medicijnen nodig hebben, en terughoudend voorschrijven als het risico van medicatie groter is dan de te verwachten gezondheidswinst. Doelmatigheid dient dus behalve het gezondheidsbelang ook de veiligheid van de patiënt. Daarnaast betekent doelmatigheid kostenbewust handelen: het volgen van richtlijnen, het afwijken daarvan waar nodig én het voorschrijven van de goedkoopste variant van medicijnen waar mogelijk.” De leidraad stimuleert het gebruik van multi-source geneesmiddelen (generieke middelen) in plaats van geneesmiddelen waarvan het patent nog niet verlopen is. Zo wordt het voorschrijven op stofnaam aangemoedigd in plaats van voorschrift op merknaam.

Lentebijeenkomst
Uit handen van OMS-voorzitter Frank de Grave krijgt minister Edith Schippers vandaag het eerste exemplaar van de leidraad tijdens de lentebijeenkomst van de OMS. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen alle aanwezigen een exemplaar van de leidraad.

Plaats een reactie