Minister maakt zich bij VN sterk voor vrouwenrechten

Minister Van Bijsterveldt spreekt dinsdag 28 februari 2012 de Verenigde Naties toe in New York tijdens de 56e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW). In 1995 onderschreven de VN lidstaten historische afspraken om ongelijke behandeling van vrouwen tegen te gaan; de Beijing verklaring en actieplatform. Sindsdien blijft de voortgang achter bij de destijds gestelde verwachtingen.

De agenda van de CSW staat de laatste jaren onder een toenemende conservatieve politieke druk. Met haar inzet in New York wil Van Bijsterveldt, samen met internationale medestanders, concessies aan de Beijing verklaring voorkomen en landen oproepen hun afspraken na te komen.

Tijdens het bezoek van Van Bijsterveldt aan de Verenigde Naties zal Nederland op woensdag 29 februari 2012 samen met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zuid Afrika, Botswana en Argentinië in een speciale bijeenkomst aandacht vragen voor het tegengaan van geweld tegen lesbiennes en transseksuelen. Nederland wedijvert internationaal al jaren voor gelijke behandeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). De deelnemende koploper landen zullen tijdens deze bijeenkomst ervaringen uitwisselen met VN lidstaten en met NGO’s uit andere landen om hen te helpen de emancipatie van LBT vrouwen te bevorderen.

In de Nederlandse benadering betreft gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of gender identiteit, in essentie mensenrechten. Vandaar de Nederlandse aanpak om via gendergelijkheid ook LHBT-rechten te agenderen. Van Bijsterveldt zal in New York verschillende bilaterale gesprekken met hoge vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en van Human Rights Watch voeren om deze integrale aanpak onder de aandacht te brengen. Nederland wil graag bij een dergelijke internationale aanpak behulpzaam zijn

Uitgangspunt bij het Nederlandse Mensenrechtenbeleid is gelijke rechten voor iedereen. In een democratische rechtsstaat is het essentieel dat iedereen ongeacht ras, geslacht, seksuele voorkeur, gender identiteit, godsdienstige of politieke overtuiging, of welk ander onderscheid dan ook, op gelijke voet met medeburgers kan deelnemen aan maatschappij en politiek.

Nederland wijst discriminatie op elke grond af. Een daadkrachtig buitenlandbeleid vereist dat keuzes worden gemaakt. Daarom komt Nederland de komende jaren vooral in het geweer tegen twee vormen van discriminatie bij de bestrijding waarvan ons land de afgelopen decennia expertise en reputatie opbouwde: discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en gender identiteit én discriminatie op basis van geslacht.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwenemancipatie

Plaats een reactie