Minister Leers verbetert asielbeleid homoseksuelen

Demissionair minister Leers (Asiel) komt met verduidelijkingen van het asielbeleid voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s), zo liet hij op donderdag 13 september 2012 weten tijdens een gesprek met COC Nederland.

Zo gaat de minister in het asielbeleid expliciet verduidelijken dat ook asielzoekers die pas later voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomen, voor asiel in aanmerking komen. Voor deze verduidelijking heeft het COC lang gepleit.

Uit angst of schaamte komen LHBT-asielzoekers vaak pas geruime tijd na aankomst in Nederland uit de kast. Uit onderzoek van COC Nederland en de Vrije Universiteit blijkt dat dergelijke asielverzoeken regelmatig worden afgewezen, omdat de asielzoeker geacht wordt zijn volledige relaas aan het begin van de procedure te doen.

Het COC wees de minister tevens op het feit dat er volgens het onderzoek van COC en VU de afgelopen jaren LHBT-asielzoekers ‘terug de kast in’ gestuurd werden. In het oordeel over hun asielverzoek werd dan gewezen op de mogelijkheid om de seksuele voorkeur of genderidentiteit in het land van herkomst te verbergen of geheim te houden. Leers gaf aan dat, wanneer dergelijke gevallen zich opnieuw zouden voordoen, hij ze afzonderlijk wil bezien.

Verder zal de minister op verzoek van het COC de gevolgen onderzoeken van een LHBT-maatregel uit het Italiaanse asielbeleid. In dat land krijgen LHBT’s uit landen waar homoseksualiteit of homoseksuele handelingen strafbaar zijn in beginsel altijd asiel. Het COC wil dat deze maatregel ook in Nederland wordt geïntroduceerd.

Het COC sprak tenslotte met Leers over invoering van een pakket maatregelen om de veiligheid van LHBT’s in asielzoekerscentra te vergroten. Over dat pakket werd eerder dit jaar overeenstemming bereikt. LHBT’s krijgen in asielzoekerscentra relatief vaak te maken met discriminatie en bedreiging door medebewoners.

Plaats een reactie