Minister Kamp lost armoedeval voor alleenstaande ouders op

Alleenstaande ouders die vanuit de uitkering gaan werken, gaan er vanaf 2014 flink op vooruit. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lost de zogenoemde armoedeval voor alleenstaande ouders op.

Deze ouders behouden straks de ondersteuning voor de kinderen als ze gaan werken. Nu raken ze die ondersteuning deels kwijt als ze gaan werken. Een alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vanuit de bijstand vier dagen per week gaat werken tegen het minimumloon, gaat er vanaf 2014 niet langer 1000 euro per jaar op achteruit. Gestreefd wordt naar een vooruitgang van ongeveer 400 euro per jaar, zodat werken ook daadwerkelijk gaat lonen. Minister Kamp heeft dit woensdag 8 februari 2012 in een brief aan het parlement laten weten.

De armoedeval is al jaren een belemmering voor mensen in een uitkering om aan de slag te gaan. Verder kondigt Kamp in de brief aan dat hij het aantal kindregelingen tot vier gaat terugbrengen. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. Vorig jaar waren er nog twaalf regelingen, het kabinet vindt dat het systeem van kindregelingen eenvoudiger moet.

Alleenstaande ouders kunnen nu nog gebruikmaken van drie regelingen. Bij een uitkering op minimumniveau, zoals de bijstand, krijgen ze een aanvulling ter hoogte van twintig procent van het minimumloon. Als deze ouders gaan werken kunnen ze fiscale kortingen krijgen: een alleenstaande ouderkorting en een aanvullende alleenstaande ouderkorting. Deze zijn lager dan de aanvulling die ze in de uitkering krijgen. Kamp schrapt al deze regelingen. Hiervoor in de plaats komt één aanvulling in het kindgebonden budget. Deze gelijktrekking zorgt ervoor dat werkende alleenstaande ouders niet langer benadeeld worden ten opzichte van niet-werkende alleenstaande ouders.

De veelheid aan regelingen werkt verwarrend voor ouders en ze werken elkaar soms tegen. Het kabinet schrapt daarom een groot aantal regelingen om tot een helder systeem van vier kindregelingen te komen. Zo verdwijnen de ouderschapsverlofkorting en de aftrek levensonderhoud kinderen. De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) en de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) worden opgenomen in bestaande regelingen met een vergelijkbaar doel.

Meer informatie
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over kindregelingen
Vragen en antwoorden kindregelingen

Plaats een reactie