Minister investeert in arbeidsmarkt en bestrijden agressie

€ 40 miljoen investering in het regionale arbeidsmarktbeleid en agressiebeleid in de zorg: dat hebben minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS de Tweede Kamer gemeld in hun Arbeidsmarktbrief. V&VN is blij met de concrete maatregelen die het kabinet neemt om de grote uitdaging van genoeg èn voldoende gekwalificeerde medewerkers het hoofd te bieden.

Door de groei van de zorgvraag de komende jaren en de investeringen in de langdurige zorg voor 12.000 mensen extra personeel, blijven extra mensen nodig in de zorg. In hun Arbeidsmarktbrief geven beide bewindslieden aan op meerdere fronten de zorginstellingen daarbij te ondersteunen. In de curatieve zorg wordt ingezet op innovatie om arbeid te verlichten, te besparen en om de vrijheid van patiënten te vergroten.

Meer werven en opleiden
Belangrijk onderdeel van het beleid van VWS is om de komende jaren het gezamenlijke regionale arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. Daartoe wordt via Regioplus (de landelijke koepel van de regionale werkgeversverbanden in de zorg) € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Het geld zal onder meer worden gebruikt om in iedere regio zorginstellingen te stimuleren meer strategisch arbeidsmarktbeleid te voeren, meer mensen te werven en op te leiden voor de zorg (verzorgenden niveau 2 en 3 en verpleegkundigen), zorgpersoneel duurzaam in te zetten en netwerken op te zetten voor kennisoverdracht en uitwisseling van goede praktijken.

Aangiftebereidheid
Verder investeren beide bewindslieden in het beleid om agressie tegen zorgprofessionals te verminderen. Dit doen ze door aan te sluiten bij het kabinetsbeleid om daders van agressie tegen zorgpersoneel strenger aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt is het stimuleren van de aangiftebereidheid, ook door te communiceren dat beschermd aangifte doen in veel gevallen mogelijk is. Ook is het van belang de bereidheid te vergroten van werknemers om incidenten te melden en van werkgevers om aangifte te doen en schade te verhalen. Voor het terugdringen van agressie in de zorg is € 6 miljoen beschikbaar.

Ruimte voor zorgprofessionals
Het regionale arbeidsmarktbeleid en het agressiebeleid zijn twee onderdelen van een pakket aan ondersteuningsmaatregelen. Zo wordt ingezet op meer innovaties (e-health, zorg in de buurt), ruimte voor zorgprofessionals (programma Excellente Zorg, beperking administratieve lasten), taakherschikking en investeren in opleidingen (stagefonds, fonds ziekenhuisopleidingen). Met dit gehele pakket hebben de minister en de staatssecretaris er alle vertrouwen in dat zorginstellingen de komende jaren in staat zijn om voldoende personeel te werven.

Plaats een reactie