Minister en Den Haag slaan handen ineen voor vrouwenemancipatie

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) is zeer verheugd dat gemeente Den Haag samen met het Rijk laagopgeleide herintreedsters zonder werk en zonder uitkering gaat stimuleren om op eigen kracht economisch zelfstandig te worden.

Wethouder Karsten Klein van Den Haag is de eerste G4-wethouder die heeft toegezegd aan het vrouwenemancipatieprogramma Eigen Kracht van het ministerie van OCW deel te nemen omdat dit goed aansluit bij het gemeentelijke emancipatiebeleid. De minister stelt Den Haag 250.000 euro ter beschikking.

Het vrouwenemancipatieprogramma Eigen Kracht heeft tot doel de motivatie en ambitie van niet-werkende laagopgeleide vrouwen zonder uitkering voor werk te vergroten. Vrouwen moeten het vertrouwen krijgen dat betaald werk binnen hun bereik ligt. Minister Van Bijsterveldt: ‘Deze groep van bijna 1 miljoen vrouwen verdient een kans én we kunnen ze niet missen op de arbeidsmarkt. Zo hebben we in de naaste toekomst bijna een half miljoen extra mensen nodig in de zorg.

Dit kabinet zet in op duurzame arbeidsinzet van iedereen tussen de 20 en 65 jaar die kan werken.’ In Eigen Kracht roepen gemeenten vrouwen op om zich in groepen samen met andere herintreedsters voor te bereiden op een terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze aanpak onderscheidt zich van het reguliere participatie-, re-integratiebeleid en scholingsbeleid omdat het niet gaat om aan uitkeringen gekoppelde trajecten, maar om een motivatie- en cultuurverandering. Het moet voor vrouwen net zo vanzelfsprekend zijn zich aan te bieden op de arbeidsmarkt als dat bij mannen het geval is.

Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs 36 gemeenten – waaronder de G4 – aangeschreven om gezamenlijk te werken aan vrouwenemancipatie op lokaal niveau. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor de participatie van al haar burgers én een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Den Haag is de eerste gemeente die heeft toegezegd deel te nemen. In september zal de minister samen met deelnemende gemeenten een intentieverklaring ondertekenen waarin afspraken over lokale activiteiten en financiële steun zijn opgenomen.

Plaats een reactie