Minister Edith Schippers wil betere zorg dichter bij huis

Minister Schippers (VWS) wil dat veel meer zorg dichter bij huis wordt aangeboden en veel beter toegankelijk is dan nu. Dit schrijft zij in haar brief met beleidsdoelstellingen die vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden.

Schippers vindt ook het vergroten van keuzevrijheid zeer belangrijk. Patiënten moeten kunnen kiezen op basis van gegevens die daadwerkelijk iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Zorgverleners worden beloond op basis van hun prestaties, en er komt meer ruimte voor vernieuwende zorgondernemers. Patiënten kunnen zo blijven rekenen op snelle, goede en veilige gezondheidszorg.

Met haar beleidsdoelstellingen schetst Schippers hoe zij in deze kabinetsperiode de gezondheidszorg in Nederland 21e eeuw-proof maakt. Ook geeft ze ermee aan hoe ze de gevolgen van vergrijzing, het dreigende personeelstekort en oplopende kosten te lijf gaat. Minister Schippers wil borgen dat goede zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blijft.

Op hoofdlijnen gaat minister Schippers het volgende doen:

– De basiszorg (zoals huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten) maakt een stevige come back in de buurt. Zorgverleners moeten overdag, ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend beter bereik- en beschikbaar zijn; in de stad en op het platteland. Dit scheelt ook in de kosten. Wanneer eenvoudige vormen van zorg in de wijk verleend worden, kunnen ziekenhuizen zich toeleggen op de complexere, specialistische zorg.

– Het vaste ziekenhuisbudget verdwijnt en de huidige ingewikkelde productstructuur wordt sterk vereenvoudigd. Ook zal het aantal vrij te onderhandelen prijzen maximaal worden uitgebreid. Zo kunnen ziekenhuizen worden beloond naar prestatie.

– Meer keuzevrijheid betekent dat patiënten en zorgverzekeraars goed moeten kunnen weten wat er te koop is. Het is belangrijk dat er snel beter inzicht komt in de kwaliteit van de zorg. Patiënten moeten op basis van een beperkt aantal gegevens een goede keuze kunnen maken. Schippers ondersteunt excellente zorginitiatieven, naar voorbeeld van de ‘magneetziekenhuizen’. Deze initiatieven stimuleren een cultuur binnen instellingen om constant bezig te zijn met verbetering van het zorgproces ten behoeve van de patiënt.

– Het aantrekken van privaat kapitaal voor aanbieders van medisch specialistische zorg wordt makkelijker gemaakt. Dit stimuleert innovaties, doelmatigheid en uiteindelijk de kwaliteit van de zorg. Onder strenge voorwaarden wordt het mogelijk voor aanbieders van medisch specialistische zorg om winst uit te keren. Dit vermindert de afhankelijkheid van banken voor het verkrijgen van kapitaal.

– Fusies tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden wettelijk verboden. De verzekeraar dient bij de zorginkoop nieuwe initiatieven onbevooroordeeld tegemoet te treden. Schaalvergroting mag niet ten koste gaan van kwaliteit en keuzevrijheid. Het fusiebeleid wordt aangescherpt met als uitgangspunt: ‘centraal wat moet, maar vooral decentraal wat kan’.

– Het toenemende beroep op gezondheidszorg vereist voldoende en gekwalificeerd personeel. Door taakherschikking en het creëren van nieuwe functies komt meer arbeidskracht beschikbaar. Ook worden zo de carrièrekansen van met name verpleegkundig personeel vergroot; de sector wordt hierdoor aantrekkelijker.

Op woensdag 2 februari debatteert de Tweede Kamer over de brief van minister Schippers. Voor alle bovenstaande plannen geldt dat ze in de loop van dit (voor)jaar gedetailleerd worden uitgewerkt.

Plaats een reactie